Kiểm tra Nuôi trồng và khai thác thuỷ sản hồ Ayun Hạ

Công trình thủy lợi Ayun Hạ được xây dựng từ năm 1987, vừa thi công vừa xây dựng công trình vừa khai hoang xây dựng đồng ruộng. Năm 1994 chặn dòng, đến cuối năm 1995 công trình bắt đầu tưới phục vụ sản xuất, đến năm (2001) công trình đã cơ bản hoàn thiện và đến nay (2013) đã phục vụ tưới cho 14.500,86ha (2 vụ)/13.500 ha lúa, màu (1vụ) theo thiết kế, phục vụ cấp nước 2 nhà máy thủy điện 4MW, nuôi trồng thủy sản thu hoạch 250 trăm tấn cá mỗi năm, cung cấp nước cho nhà máy đường Ayun Pa, công nghiệp dùng nước khác và phục vụ nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân trong khu vực. Đồng thời góp phần giải quyết an ninh – an toàn xã hội khu vực và cân đối lương thực cho toàn tỉnh Gia Lai. Lòng hồ được đưa vào nuôi trồng và khai thác thuỷ sản từ năm 1996.

Kênh chính Ayun Hạ nhìn từ đỉnh đập — tại Ayun Hạ.

 

mái hạ lưu đập mưa xuống cỏ mọc xanh rờn — tại Ayun Hạ.

Buổi sáng ngày 14.6.2013 (trời u ám,
mưa lất phất) đi kiểm tra công tác Nuôi trồng và khai thác thuỷ sản hồ
Ayun Hạ cùng với Chi cục Thuỷ lợi – Thuỷ sản Gia Lai. Mọi người vào mạng
thường chỉ nhìn thấy Hồ Ayun Hạ từ Đập chính nên chỉ nhìn mặt hồ được
chừng 50ha, hôm nay tôi đăng toàn cảnh lòng hồ lên để các bạn tham khảo
kỹ xem thế nào là lòng Hồ Ayun Hạ 3.700ha, dung tích 256 triệu m3 nước,
lưu vực 1.670km2 nha….

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn
cột thuỷ chí mực nước hồ Ayun Hạ hiện nay đang ở cao trình 199.5m xuống
thấp hơn so với cao trình mực nước dâng bình thường (Cao trình mực nước
dâng bình thường là 204m)
— tại Ayun Hạ.

Mái thượng lưu đập…mới kết thúc tưới Đông xuân và đầu mùa mưa nên nước hôm nay trong xanh.

 

 

 Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ Lợi – Thuỷ Sản Gia Lai và hai nữ nhân viên

 

Cảng thuyền của xí nghiệp thuỷ nông Đầu mối-Kênh chính