Báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai

Phát biểu khai mạc Hội nghị và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung hội nghị;

Hoà chung với khí thế phấn khởi của nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng sự thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, thành công của Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai (14/4/2006 – 14/4/2016) và Đoàn Khối doanh nghiệp (05/5/2006 – 05/5/2016); Thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Được sự chỉ đạo và cho phép của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp. Hôm nay Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai long trọng tổ chức Hội nghị đảng viên Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016;

Thay mặt Đảng uỷ công ty, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 88 đảng viên tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết và nguyện vọng của toàn Đảng bộ đã về dự Hội nghị Sơ kết hôm nay.

Hội nghị chúng ta rất vinh dự và nhiệt liệt chào mừng:

+ đ/c………………………………

+ đ/c………………………………

+ đ/c …………………………….- Phó Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp,`các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ và chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Đảng uỷ về tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo cấp trên và toàn thể các đ/c đại biểu của Hội nghị.

Kính thưa các đ/c lãnh đạo cấp trên!

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được trong hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng Bộ công ty làn thứ IX, kết quả thực hiện công tác đảng của Đảng bộ công ty 6 tháng đầu năm 2016. Với tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, Hội nghị Sơ kết của chúng hôm nay tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1/ Tập trung thảo luận, góp ý bổ sung vào bản dự thảo báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 (Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công tác kiện toàn tổ chức cấp uỷ, công tác đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, công tác xây dựng và phát triển đảng, công tác an ninh-quốc phòng, công tác xã hội-từ thiện, công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) Yêu cầu mỗi Chi Bộ đảng trực thuộc đảng bộ công ty có 1 ý kiến tham luận vào bản dự thảo báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2016, và đề xuất 1 giải pháp thực hiện cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của đảng bộ công ty;

2/ Tập trung phát biểu, tham luận đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện về những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Công ty và công tác đảng của đảng bộ công ty trong 6 tháng đầu năm 2016. Qua đó xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để tập trung lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2016;

3/ Tập trung bàn bạc, tham luận, tìm giải pháp tối ưu để các chi bộ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2016 đã đề ra; Đặc biệt là nhiệm vụ chính trị hoàn thành kế hoạch doanh thu 6 tháng cuối năm 2016 của mỗi chi bộ thuỷ nông cơ sở;

4/ Đánh giá công tác kiểm tra, giám sát, Kiểm điểm thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy;

5/ Tham luận để thực hiện lãnh đạo tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức quản lý và người lao động trong công ty, nhất là biện pháp đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử, trách nhiệm, nêu gương và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, viên chức quản lý và người lao động nói chung; Biện pháp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo hướng thiết thực và hiệu quả. Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 đề ra.

Kính thưa các đ/c lãnh đạo cấp trên !

Kính thưa Hội nghị !

Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng mỗi đại biểu và toàn thể Hội nghị sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và tập thể công nhân viên chức, người lao động trong công ty, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy, thực hiện tốt chương trình của Hội nghị, làm cho Hội nghị thành công rực rỡ, đáp ứng niềm tin và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên công nhân viên chức đang hướng về Hội nghị Sơ kết công tác đảng hôm nay.

Với mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt BCH Đảng Bộ công ty, Tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị sơ kết công tác đáng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác đảng 6 tháng cuối năm 2016;

Xin kính chúc các đ/c lãnh đạo cấp trên và toàn thể các đ/c đại biểu lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thắng lợi.

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH GIA LAI

ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

*

Số : -BC/ ĐU Pleiku, ngày tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016,

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm


A. Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm :

I . Tình hình chung :

Kinh tế – xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu tăng nhưng với tốc độ chậm lại. Giá cả hàng hóa thế giới vẫn ở mức thấp, thương mại và đầu tư toàn cầu kém sôi động, cùng với biến động khó lường của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới đã tác động đến kinh tế nước ta, nhất là hoạt động xuất khẩu và thu ngân sách Nhà nước; nền kinh tế nước ta đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại, lạm phát được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao. Tình trạng cháy rừng và chặt phá rừng vẫn gia tăng. Đời sống nhân dân ở các vùng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị ô nhiễm môi trường biển còn gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng KT –XH trong nước có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Dự trữ ngoại tệ khá, lãi suất cho vay có xu hướng giảm, tín dụng đối với nền kinh tế tăng trưởng tốt. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khá. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định.

Đối với địa phương, trong 6 tháng đầu năm, Gia Lai gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, nhưng một số ngành kinh tế tiếp tục phát triển; không để xảy ra cháy rừng, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác quản lý, bình ổn giá cả, phòng chống gian lận thương mại được triển khai quyết liệt. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo quyết liệt; số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tình hình hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm cũng gặp không ít khó khăn. Tình trạng hạn hán xảy ra trên diện rộng làm hầu hết các công trình đập dâng thiếu hụt nước trầm trọng, nhiều diện tích bị mất trắng, các diện tích còn lại bị ảnh hưởng năng suất, riêng các hồ chứa thì cơ bản vẫn đảm bảo phục vụ đủ nước trong khu tưới và tiếp nước chống hạn ngoài khu tưới; Mùa mưa năm nay đến muộn, do vậy ở công trình Ayun Hạ không đảm bảo lượng nước phục vụ vụ Mùa theo đúng lịch thời vụ; doanh thu cấp nước phát điện, cấp nước sinh hoạt bị sụt giảm

Đảng ủy luôn bám sát tình hình và sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; kịp thời đề ra những giải pháp thích hợp, tập trung chỉ đạo sâu sát đến cơ sở để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch. Bên cạnh đó là sự đoàn kết thống nhất của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, của cán bộ công nhân viên và người lao động trong công ty đã cùng nhau khắc phục khó khăn, thử thách thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

II. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh :

1. Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh :

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng uỷ Công ty và các Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như sau:

Phục vụ tưới vụ Đông xuân 2015 – 2016 đảm bảo yêu cầu của hộ dùng nước, công tác tưới đạt yêu cầu tiết kiệm nước, hạn chế diện tích bị hạn. Các hồ chứa tưới cho cây công nghiệp đảm bảo được 3 đợt và đảm bảo nước cho cây lúa đến cuối vụ. Do đánh giá được tình hình nên đơn vị đã chủ động lập phương án điều tiết nước từ các hồ chứa cung cấp cho các công trình đập dâng nên đã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu nước ở các công trình này.

Kết quả thanh lý hợp đồng tưới vụ ĐX: 16.303,93ha/16.010,44ha = 101,83% kế hoạch, bằng 102,27% năm 2015; giá trị thanh lý đạt 15.929.270.000đ /15.726.183.000đ = 101,29% kế hoạch.

Ký hợp đồng tưới vụ mùa: 12.004,68ha/11.881,88ha = 101,03% kế hoạch.

Doanh thu 6 tháng đạt 18,428 tỷ đồng = 56,77% kế hoạch. Cao hơn năm 2015 2,77%.

Thu nhập bình quân cán bộ, CNV, lao động: 4,406 triệu đồng/tháng, so với kế hoạch năm đạt : 73,43%.

– Thực hiện hoàn thành công tác kê khai tài sản và thu nhập theo Nghị định 78 của Chính Phủ và thông tư hướng dẫn số 08 của Thanh tra Chính Phủ.

Chỉ đạo công tác kiểm tra công trình trước mùa mưa bão. Củng cố, kiện toàn các Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn toàn công ty và từng xí nghiệp. Lập phương án tích nước, xây dựng bổ sung phương án phòng chống lụt bão, phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du cho toàn đơn vị và cho từng công trình; xây dựng phương án bảo vệ công trình; công tác trực phòng chống lụt bão tại các công trình trọng yếu được chú trọng.

Chỉ đạo triển khai công tác sửa chữa công trình nhằm đảm bảo công trình an toàn trong mùa mưa bão, đảm bảo phục vụ sản xuất vụ Mùa 2016.

Triển khai các dự án do công ty làm chủ đầu tư đảm bảo tiến độ.

2. Thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, công tác xã hội :

Công tác bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ công trình được duy trì đảm bảo; thực hiện việc phân công trực lãnh đạo, bố trí lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ tại các công trình trọng điểm trong ngày lễ, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự. Công tác phòng chống cháy nổ được chú trọng.

Duy trì tốt hoạt động của lực lượng tự vệ tại các công trình, xí nghiệp, đã cử 40 cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện do cơ quan quân sự địa phương tổ chức, đáp ứng yêu cầu bảo vệ công trình, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn;

III. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng :

1. Công tác chính trị tư tưởng :

Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo chăm lo đời sống , đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cũng như các khoản phúc lợi khác cho CBCNV và người lao động trong đơn vị nên nhìn chung, tư tưởng CB, đảng viên ổn định, không có sự dao động lớn.

Quán triệt tư tưởng cán bộ đảng viên đón Xuân an toàn, tiết kiệm .

Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết TW 12, 13, 14 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cho hơn 95% đảng viên và 80% quần chúng. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020); thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII thành công tốt đẹp.

Triển khai thực hiện kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 25/2/2016 của Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; tổ chức học tập quán triệt với 100% đảng viên và hơn 90% quần chúng tham gia.

Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU, ngày 22/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh”; về phân giới cắm mốc và lễ khánh thành cột mốc 30; thông tin về kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng; bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của tổng thống Hoa Kỳ Barak Obama. Tuyên truyền và tham gia các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (14/4/2006 – 14/4/2016) và Đoàn Khối doanh nghiệp (05/5/2006 – 05/5/2016).

Quán triệt đến cán bộ, đảng viên và người lao động về Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 27/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 17/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 29/2/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Triển khai thực hiện kế hoạch số 14-KH/ĐUK, ngày 11/4/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về sơ kết 5 năm thực hiện thông tri số 05-TT/TU, ngày 16/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cử 3 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng; cử 10 cán bộ, đảng viên học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4.

2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên :

Tổ chức thành công Hội nghị đảng viên năm 2016.

Thành lập mới 01 chi bộ và ban hành Quyết định chỉ định cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ (2015 -2017 ). Nhằm củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ (2015 – 2020) đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu, Đảng ủy đã lập hồ sơ đề nghị Đảng ủy Khối và được chuẩn y bổ sung 01 đảng ủy viên.

Tiếp nhận bàn giao quản lý, theo dõi, khai thác hồ sơ đảng viên theo quy định từ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và phân công 01 đồng chí đảng ủy viên trực tiếp quản lý hồ sơ.

Công tác phát triển đảng luôn được đảng ủy chú trọng, trong 6 tháng đã có 6 quần chúng đang được thẩm tra xác minh lý lịch; xét đề nghị kết nạp 3 đồng chí và được Đảng ủy Khối xét kết nạp 3 đồng chí. Đề nghị công nhận chính thức 2 đồng chí. Làm thủ tục chuyển sinh hoạt cho 1 đồng chí.

Cử các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng dựng đảng; 02 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đăng ký 01 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức.

3. Công tác kiểm tra, giám sát :

Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy lập kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 và đã kiểm tra 01/02 chi bộ đạt 50% kế hoạch; giám sát 01/03 đồng chí cấp ủy viên cùng cấp đạt 33% kế hoạch. Qua kiểm tra giám sát chưa phát hiện sai phạm lớn đến mức đề nghị xử lý.

Chỉ đạo các Chi bộ lập kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nói và làm theo nghị quyết… lồng ghép với việc kiểm tra đảng viên rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đã kiểm tra được 50/88 đồng chí đạt 56,82% kế hoạch.

4. Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở :

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm doanh nghiệp thực hiện tốt QCDC trong doanh nghiệp. Đầu năm, đơn vị đã tổ chức Đại hội CNVC từ cấp cơ sở đến cấp công ty. Tại Hội nghị, doanh nghiệp đã thực hiện việc báo cáo công khai tài chính trong năm 2015, công khai chế độ chính sách cho người lao động như tiền lương, thưởng, đóng BHXH, BHYT, BHTN, kết quả thi đua khen thưởng, kỷ luật …

Trong Hội nghị đã tổ chức cho người lao động được tham gia bàn bạc, chất vấn người sử dụng lao động về thực hiện thỏa ước lao động tập thể, về chế độ chính sách đối với người lao động… Đồng thời, người lao động tham gia bàn bạc thảo luận các nội dung: Nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm của công ty, của phòng, ban, xí nghiệp; Các nội quy, quy chế, quy định của công ty; Quy chế tiền lương, tiền thưởng; Các giải pháp nâng cao năng suất lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí lao động…

IV. Lãnh đạo công tác đoàn thể :

Các tổ chức đoàn thể duy trì tốt hoạt động.

BCH Công đoàn phối hợp cùng chính quyền tổ chức thành công Hội nghị người lao động; xây dựng phong trào hoạt động thiết thực nhân tháng Công nhân 2016; phát động toàn thể CBCNV và người lao động trong công ty tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Qua đó, phát hiện những nhân tố tích cực để giới thiệu 6 quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Bên cạnh đó, BCH công đoàn tiếp tục triển khai sản xuất phụ có hiệu quả, đem lại nguồn thu bổ sung cho hoạt động công đoàn. Vận động đoàn viên hưởng ứng ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” do công đoàn ngành NN& PTNT phát động; triển khai cuộc vận động “ Không hút thuốc lá” trong đoàn viên. Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, hiếu hỉ; tặng quà cho đoàn viên nghỉ chế độ …

Đoàn thanh niên công ty phối hợp với công đoàn tổ chức khai thác du lịch nhân dịp Tết Nguyên Đán tại các công trình thủy lợi. Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3; chào mừng sinh nhật Bác. Tham gia chiến dịch “Những giọt máu hồng” với 10 đoàn viên thanh niên hiến máu; tham gia hội trại “Thanh niên khối Doanh nghiệp học tập và làm theo lời Bác” lần II năm 2016 do Đoàn Khối tổ chức. Đoàn cơ sở cũng đã tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong 6 tháng đã giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú, được kết nạp vào Đảng 1 đoàn viên; nhận xét đề nghị chuyển chính thức 01 đoàn viên.

Hai đoàn thể phối hợp tổ chức tốt các ngày quốc tế Phụ nữ 8/3; vui chơi và phát phần thưởng cho con em CBCNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

B. Chương trình công tác 6 tháng cuối năm :

Sáu tháng cuối năm, nền kinh tế nước ta sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức khi tham gia vào tiến trình hội nhập ngày càng sâu do năng lực cạnh tranh thấp, thương hiệu sản phẩm yếu và uy tín doanh nghiệp chưa có nhiều cải thiện. Bên cạnh đó, tình hình cung, cầu trên thị trường thế giới còn nhiều biến động phức tạp gây áp lực cạnh tranh cho xuất khẩu của Việt Nam. Tiêu thụ các mặt hàng nông sản trong nước thể hiện nhiều bất cập làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nông dân.

Tình hình diễn biến thời tiết 6 tháng cuối năm dự báo có nhiều bất lợi, khả năng hiện tượng La Nina sẽ xảy ra tập trung vào những tháng cuối năm, do đó lượng mưa sẽ tập trung nhiều hơn, cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão lụt, ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trong bối cảnh đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh :

1. Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh :

Chỉ đạo tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác trực công trình trong mùa mưa bão; kiểm tra an toàn hồ chứa, kiểm tra vật tư, trang thiết bị, phương tiện phòng chống lụt kịp thời bổ sung sửa chữa hư hỏng bảo đảm bảo phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống lụt bão. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2569/CT-BNN-TCTL, ngày 01/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2016; Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm 2016. Chỉ đạo tốt công tác phục vụ sản xuất vụ mùa. Làm tốt công tác tích nước chuẩn bị phục vụ vụ đông xuân. Chỉ đạo tốt công tác sửa chữa công trình, đảm bảo nước phục vụ vụ đông xuân 2016 – 2017.

Chỉ đạo thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 sau :

+ Diện tích tưới : 28.308,61 ha

+ Doanh thu QLKT : 32,459 tỷ

+ Thu nhập bình quân CBCNV : 6,0 triệu đồng/người/tháng

2. Thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng :

Tăng cường công tác bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ công trình; bố trí lực lượng bảo vệ trực tại các công trình trọng điểm . Làm tốt công tác phòng chống cháy nổ .

Duy trì tốt hoạt động của lực lượng tự vệ tại các công trình, xí nghiệp, cử cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện do cơ quan quân sự địa phương tổ chức đáp ứng yêu cầu bảo vệ công trình, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tích cực tham gia và vận động cán bộ, công nhân viên tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

II. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng:

1. Công tác chính trị tư tưởng:

Tập trung chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cũng như các khoản phúc lợi khác cho CBCNV và người lao động trong đơn vị .

Tham gia các lớp học tập, quán triệt nghị quyết theo kế hoạch của Đảng uỷ Khối. Hướng dẫn các chi bộ tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; viết bài thu hoạch đạt chất lượng; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên:

Cử các cấp ủy viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng.

Tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ làm tốt công tác phát triển Đảng. Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên đã đề ra.

Tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng khi có quyết định .

Tổ chức đánh giá chất lượng đảng viên và TCCS Đảng năm 2016. Phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu sau:

+ Kết nạp được từ 6 đảng viên mới trở lên. Chú trọng phát triển đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số.

+ 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ 50 % chi bộ trực thuộc đạt TCCS đảng trong sạch vững mạnh, không có TCCS đảng yếu kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ ..

+ Đảng bộ đạt danh hiệu TCCS đảng trong sạch vững mạnh .

3. Công tác kiểm tra, giám sát :

Thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016 của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy.

Thực hiện hoàn thành công tác định kỳ kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nói và làm theo nghị quyết … theo kế hoạch đã lập. Hoàn thành chỉ tiêu cuối năm có từ 95-100% đảng viên được kiểm tra.

III. Lãnh đạo công tác đoàn thể :

Chỉ đạo 2 tổ chức đoàn thể duy trì hoạt động thường xuyên. Tích cực tham gia các hoạt động do đoàn thể cấp trên tổ chức. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu Đảng xem xét kết nạp.

BCH Công đoàn chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác sản xuất phụ gây quỹ. Quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất của đoàn viên đặc biệt với những trường hợp đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn. Tổ chức cho đoàn viên công đoàn đi tham quan năm 2016 và khám sức khỏe định kỳ.

BCH Đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công trình thanh niên. Tổ chức thắp nên tri ân, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh – Liệt sỹ. Chỉ đạo các chi đoàn tiến hành Đại hội tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ (2016 – 2019).

Chỉ đạo 2 tổ chức làm tốt công tác đánh giá, phân loại và tổng kết công tác năm .

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Nơi nhận :

– Thường vụ Đảng uỷ Khối DN; (báo cáo)

– Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối ; (theo dõi)

– Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối ; (theo dõi)

– Các đ/c UVBCH Đảng bộ Công ty; (thực hiện)

– Các chi bộ trực thuộc; (thực hiện)

– Lưu .

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2016 Đảng bộ Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.

Kính thưa các đồng chí !

Kính thư Hội nghị!

Sau 1 buổi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Hội nghị Sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 đến đây đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trên tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, Hội nghị đã thảo luận, góp ý, bổ sung, tham luận đề xuất vào dự thảo báo cáo Sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016, Tham gia vào Báo cáo đánh giá công tác giám sát kiểm tra của UBKT đảng ủy công ty;

Hội nghị đã đánh giá thắng thắn, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng 6 tháng đầu năm 2016, đề ra phuopwng hướng biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016, thể hiện quyết tâm “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân với đẩy mạnh phát triển kinh tế, đi đôi với bảo vệ môi trường; thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân viên chức, lao động; đảm bảo quốc phòng-an ninh để xây dựng Công ty phát triển toàn diện, bền vững”. Để thực hiện được mục tiêu to lớn đó; với sự nhất trí cao, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, biện pháp, chương trình hành động công tác đảng 6 tháng cuối năm 2016 (Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công tác kiện toàn tổ chức cấp uỷ, công tác đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, công tác xây dựng và phát triển đảng, công tác an ninh-quốc phòng, công tác xã hội-từ thiện, công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) Đặc biệt là tập trung cao độ lãnh đạo và trực tiếp chỉ đạo thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: Diện tích tưới 28.308,61 ha; Doanh thu QLKT: 32,459 tỷ; Thu nhập bình quân CBCNV: 6,0 triệu đồng/ người/tháng

Phát biểu góp ý và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí ………………………, Phó BTĐU Khối doanh nghiệp đã biểu dương một số thành tích đạt được của Đảng bộ và nhắc nhở chúng ta về những khuyết điểm, yếu kém mà Đảng bộ cần phải nghiêm túc khắc phục, sửa chữa; đồng thời đồng chí cũng đã chỉ rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ phải tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016 và những năm tới, để đưa Công ty phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, vì mục tiêu nâng cao cuộc sống cán bộ công nhân viên chức công ty, của nhân dân, người dùng nước, phục vụ nhân dân và người dùng nước ngày càng tốt hơn.

Hội nghị xin hứa sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhất sự chỉ đạo của đồng chí Phó BTĐU – Khối doanh nghiệp tỉnh, gắn với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ công ty làn thứ IX, Đại hội đảng bộ khối doanh nghiệp lần thứ III, Đại hội đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV và Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII trong những năm tiếp theo.

Với những kết quả nêu trên; Hội nghị xin cảm ơn Ban thường vụ đảng ủy Khối doanh nghiệp, các Ban Đảng, Văn phòng đảng uỷ đã đến dự góp ý và chỉ đạo Hội nghị. Xin cảm ơn các đồng chí cấp uỷ đảng bộ công ty và cán bộ, đảng viên ở cơ sở; đại diện cho toàn thể công nhân viên chức người lao động trong toàn công ty đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào dự thảo Báo cáo Sơ kết và dự thảo báo cáo của UBKT đảng ủy công ty;

Hội nghị nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn tất cả cán bộ đảng viên đã trực tiếp hoặc gián tiếp tận tụy phục vụ, đóng góp vào sự thành công của Hội nghị.

Kính thưa các đồng chí!

Nhân dịp này Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên các đoàn thể trong toàn công ty, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, xây dựng Công ty ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống của cán bộ, công nhân viên chức trong công ty ngày càng được nâng cao.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự hoàn thành nhiệm vụ công tác đảng 6 tháng cuối năm 2016; sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thay mặt Ban chủ trì Hội nghị Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ công ty, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cấp trên, quý vị khách quý và toàn thể các đồng chí đại biểu dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, thành công trong công tác và cuộc sống.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s