Lễ Tân Hôn Việt Hùng-Khánh Uyên 15/9/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIA PHẢ HỌ NGUYỄN LÀNG YÊN TÔN HẠ, XÃ VĨNH YÊN, HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HOÁ

LỜI NÓI ĐẦU
 
img120_500
      Chim có tổ, người có tông. Xã hội ta từ xa xưa tới nay các dòng họ đều ghi lại gốc tích và xuất xứ của tổ tiên. Dòng họ Nguyễn đông nhất làng hạ có gia phả ghi chép bằng Hán văn. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 bản tộc phả bằng Hán văn đó được sao chép lại cũng bằng Hán văn. Theo cơn lốc của thời cuộc, chinh chiến kéo dài, con trai, con gái trong họ đều đi tham gia kháng chiến. Tôi Nguyễn Đắc Trợ tộc trưởng của họ cũng đi tham gia kháng chiến. Cuốn tộc phả được bảo quản y nguyên bằng giấy nho viết bằng chữ Hán. Nếu để bằng chữ Hán e rằng sau này không ai đọc được nữa.Vì vậy tôi đã bàn cùng ông Nguyễn Ngọc Giao là chi trưởng thứ 2 trong dòng họ cùng với ông giáo Truy (Trịnh Văn Truy) ở làng Thượng dịch ra Quốc âm (tức tiếng Việt mới). Tôi sao chép lại đúng
như bản dịch xưa để lại. Thuỷ tổ là cụ tổ Nguyễn Phúc Nhân nguyên quán ở Thiên Trường Phủ đến nơi này đầu tiên để khai phá đất rừng lập ra hương mới; Về sau các dòng họ khác tới làm cho làng Hạ đông như ngày nay.Trải qua bao thăng trầm của cuộc thế, dòng họ mãi đến đời thứ 26 mới phân chi lần thứ nhất. Song chi lần thứ 2 (Con trai cụ Bình là ông đồ Khanh ra đình làng đánh 3 tiếng trống và bỏ đi không rõ tung tích từ đó) Đời thứ 28 (Đời cụ Nguyễn Phúc Dong) phân chi lần thứ 2, gồm chi trưởng là 5 chi ngày nay và thứ chi chỉ có 1 chi tồn tại tới nay. Đến đời thứ 34 (thân phụ tôi) Nguyễn Văn Quy sinh 5 trai và 2 gái. Tôi
là Nguyễn Đắc Trợ con trưởng sinh hai con trai, con thứ nhất là: Nguyễn Đắc Thắng (con của vợ thứ nhất sau khi ly dị đổi thành Phạm Văn Khanh), con thứ hai là Nguyễn Sơn Hà (con của vợ thứ hai). Con thứ nhất theo mẹ về làng Đồn, Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá sinh sống từ năm 1957, con thứ hai trưởng thành thì vào lập nghiệp ở thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai từ năm 1981. Tôi và vợ chính thức theo con vào Pleiku sinh sống từ năm 1992
  Vậy tôi viết lại những dòng này để con cháu chúng tôi sau này biết rõ gốc tích của mính .
                                                                     Tộc trưởng
                                                                                  
                                                               Nguyễn Đắc Trợ
 
BẢN TỘC PHẢ
(Dịch Từ Tiếng Hán)
ĐỜI THỨ NHẤT
THUỶ TỔ : NGUYỄN PHÚC NHÂN
Ngày mất : 28-6 âm lịch
Nguyên quán: Thiên Trường xã tới đây lập ấp
           Bà vợ :  Trịnh Thị Tâm
Các con:  -Nguyễn Phúc Đức -nam
                -Nguyễn Thị Chích – nữ
 
ĐỜI THỨ HAI
NGUYỄN PHÚC ĐỨC
Vợ : Vũ Thị Xứ
Các con : -Nguyễn Húy Phúc -nam
                -Nguyễn Thị Cộng -nữ
ĐỜI THỨ BA
NGUYỄN HÚY PHÚC
Vợ : Ngô Thị Ký
Con: -Nguyễn Phúc Ơn -nam
         -Nguyễn Phúc Huệ -nam
         -Nguyễn Thị Tuyết -nữ
         -Nguyễn Thị Phong -nữ
 
ĐỜI THỨ TƯ
NGUYỄN HUÝ ƠN
Vợ :Nguyễn Thị Dân
Con:  -Nguyễn Huý Trung- nam
         -Nguyễn Thị Dung- nữ
 
ĐỜI THỨ NĂM
NGUYỄN HUÝ TRUNG
Vợ :Nguyễn Thị Nguyên
Các con:   -Nguyễn Huý Hiển- nam
                 -Nguyễn Phúc Thanh- nam
                 -Nguyễn Thị Kiên- nữ
                -Nguyễn Thị Trinh- nữ
  
ĐỜI THỨ SÁU
NGUYỄN HUÝ HIỂN
Vợ: Nguyễn Thị Giả
Các con : -Nguyễn Húy Hiểu- nam
               -Nguyễn Huý Thúy- nam
               -Nguyễn Húy Thúy-nữ
               -Nguyễn Thị Dung- nữ  
 
ĐỜI THỨ BẢY
NGUYỄN HÚY HIỂU
Vợ : Nguyễn Thị Chí
Các con : -Nguyễn Phúc Tâm- nam
                -Nguyễn Phúc Đinh-nam
                -Nguyễn Thị Gái- nữ
                -Nguyễn Thị Ngân- nữ
  
ĐỜI THỨ TÁM
NGUYỄN HÚY TÂM
Vợ: Nguyễn Thị Tại
Các con : -Nguyễn Phúc Tất- nam
                -Nguyễn Phúc Tùng- nam
                -Nguyễn Thị Tằng- nữ
                -Nguyễn Thị Lập- nữ
 
ĐỜI THỨ CHÍN
NGUYỄN HÚY TẤT
Vợ : Bùi Thị Viết
Các con: -Nguyễn Phúc Giáp-nam
               -Nguyễn Phúc Đắc- nam
               -Nguyễn Thị Tu- nữ
              -Nguyễn Thị Tôn- nữ
 
ĐỜI THỨ MƯỜI
NGUYỄN HUÝ GIÁP
Vợ: Nguyễn Thị Đông
Các con:  -Nguyễn Phúc Ân- nam
                -Nguyễn Phúc Thất- nam
                -Nguyễn Thị Bất-nữ
 
ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT
NGUYỄN PHÚC ẤT
Vợ : Trịnh Thị Vấn
Các con : -Nguyễn Phúc Sửu- nam
                -Nguyễn Phúc Tí- nam
                -Nguyễn Thị Trần- nữ
                -Nguyễn Thị Nhập- nữ
 
ĐỜI THỨ MƯỜI HAI
NGUYỄN HÚY SỬU
Vợ: Trịnh Thị Hoa
Các con: -Nguyễn Phúc Thái- nam
               -Nguyễn Phúc Vị- nam
               -Nguyễn Thị Cổ- nữ
               -Nguyễn Thị Cân- nữ
  
ĐỜI THỨ MƯỜI BA
NGUYỄN PHÚC THÁI
Vợ : Nguyễn Thị Dân
Các con : -Nguyễn Phúc Khai-nam
               -Nguyễn Phúc Lai- nam
               -Nguyễn Thị Lâm- nữ
               -Nguyễn Thị Sâm- nữ
 
ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN
NGUYỄN HUÝ KHAI
Vợ : Đỗ Thị Trầu
Các con :   -Nguyễn Phúc Lân- nam
                  -Nguyễn Phúc Muộn- nam
                  -Nguyễn Thị Sinh- nữ
                 -Nguyễn Thị Tồn- nữ
 
ĐỜI THỨ MƯỜI LĂM
NGUYỄN HÚY LÂN
Vợ: Lê Thị Tự
Các con : -Nguyễn Phúc Viêm- nam
                -Nguyễn Phúc Căn- nam
                -Nguyễn Phúc Linh- nam
                -Nguyễn Thị Tinh- nữ
 
ĐỜI THỨ MƯỜI SÁU
NGUYỄN HUÝ VIÊM
Vợ : Trần Thị Triệu
Các con: -Nguyễn Phúc Hanh- nam
               -Nguyễn Phúc Hóa- nam
               -Nguyễn Thị Trinh- nữ
  
ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY
NGUYỄN HUÝ HANH
Vợ : Đỗ Thị Ư
Các con : -Nguyễn Phúc Trịnh- nam
                -Nguyễn Phúc Dụng- nam
                -Nguyễn Thị Kỉ- nữ
                -Nguyễn Thị Tỵ
 
ĐỜI THỨ MƯỜI TÁM
NGUYỄN HUÝ TRỊNH
Vợ : Lê Thị Đắc
Các con: -Nguyễn Phúc Lợi- nam
               -Nguyễn Phúc Thọ- nam
               -Nguyễn Thị Khang- nữ
               -Nguyễn Thị Anh- nữ
 
ĐỜI THỨ MƯỜI CHÍN
NGUYỄN HUÝ LỢI
Vợ : Trương Thị Phụng
Các con: -Nguyễn Phúc Lộc- nam
               -Nguyễn Phúc Thịnh- nam
               -Nguyễn Thị Triêu- nữ
               -Nguyễn Thị Điểm- nữ
 
ĐỜI THỨ 20
NGUYỄN HUÝ LỘC
Vợ: Nguyễn Thị Văn
Các con: -Nguyễn Phúc Tài- nam
               -Nguyễn Thị Khang-nữ
 
ĐỜI THỨ 21
NGUYỄN húy TÀI
Vợ: Lưu Thị Yên
Các con: -Nguyễn Phúc Dũng- nam
              -Nguyễn Phúc Lực- nam
              -Nguyễn Thị Nam- nữ
 
 
ĐỜI THỨ 22
NGUYẾN huý DŨNG
Vợ: Ngô Thị Mác
Các con: -Nguyễn Phúc Hùng- nam
               -Nguyễn Phúc Mạnh- nam
               -Nguyễn Thị Ơn- nữ
               -Nguyễn Thị Mảnh- nữ
 
ĐỜI THỨ 23
NGUYỄN huý HÙNG
Vợ: Ngô Thị Lợi
Các con: -Nguyễn Phúc Đạo- nam
              -Nguyễn Thị Tạo- nữ
 
ĐỜI THỨ 24
NGUYỄN huý ĐẠO
Vợ: Nguyễn Thị Tắc
Các con: -Nguyễn Phúc Thông- nam
               -Nguyễn Thị Sinh- nữ
 
ĐỜI THỨ 25
NGUYỄN huý THÔNG
Vợ: Nguyễn Thị Quảng
Các con: -Nguyễn Phúc Bình- nam
               -Nguyễn Phúc Ái- nam
               -Nguyễn Phúc Đạt- nam
               -Nguyễn Thị Đào- nữ
               -Nguyễn Thị Đường- nữ
 
ĐỜI THỨ 26
NGUYỄN huý BÌNH (giỗ:22-6 âm lịch)
Vợ: Trịnh Thị Từ
Các con: -Nguyễn Phúc Thành- nam
               -Nguyễn Phúc Khanh- nam ( bỏ quê đi mất )
               -Nguyễn Thị Thoăt- nữ
  
ĐỜI THỨ 27
NGUYỄN huý THÀNH (giỗ : 28-12 âm lịch)
Vợ: Trịnh Thị Phúc (giỗ :17-5 âm lịch)
Các con: -Nguyễn Phúc Dong- nam
  
ĐỜI THỨ 28
NGUYỄN PHÚC DONG (giỗ : 15-6 âm lịch )
Vợ: Trịnh Thị Từ Khoan (giỗ : 29-5 âm lịch)
Phân chi:- Con Trưởng : -Nguyễn Phúc Châu-nam (tồn tại)
              – Con thứ :        -Nguyễn Phúc Ước-nam (tuyệt tự)
                                      -Nguyễn Phúc Tấn- nam (tồn tại)
Chi thứ 2 mãi tới nay là Nguyễn Văn Đồng di cư tới  thị xã Thanh Hóa-Nguyễn Văn Áng di cư vào ô môn Cần Thơ.
 
ĐỜI THỨ 29
NGUYỄN huý CHÂU (giỗ: 12-8 âm lịch)
Vợ: Trịnh Thị Hiện (giỗ 11-7 âm lịch)
Các con: -Nguyễn Phúc Kiều tự phúc Đông giỗ 6-4 âm lịch
               -Nguyễn Thị Nguyên- nữ
               -Nguyễn Thị Đoan- nữ
 
ĐỜI THỨ 30
NGUYỄN PHÚC KIỀU (giỗ 6-4 âm lịch)
                   * Vợ 1: Lê Thị Thánh hiệu từ Tuân giỗ 27-9 âm lịch
             Các con: không
                   * Vợ 2: Trịnh Thị huý Bảnh hiệu từ khoa giỗ 29-11 âm lịch
Các con:
-Con trưởng Nguyễn Phúc Tùng (sinh ra 5 chi hiện nay)         
-Con thứ : -Nguyễn Phúc Thứ không con trai hậu làng                         
 -Nguyễn Hậu Cánh sinh ra Lí Vĩ không con trai thừa tự ông Diệu (con là chúc)
 
ĐỜI THỨ 31
NGUYỄN quí CÔNG huý TÙNG làm đoàn tổng (giỗ : 9-12 âm lịch)
Các bà vợ :
1. Bà cả : Trịnh Thị Khuyên quê Phù Lưu thôn hiệu Từ Trinh .
Con trưởng : Nguyễn húy Thung -nam
2. Bà hai : Nguyễn Thị Thơng quê Yên Tôn Thượng hiệu Từ Ơn sinh con Nguyễn húy Quát (tuyệt tự)
3. Bà ba : Lê Thị húy Phi quê Quan Hoàng sinh các con :
 – Nguyễn húy Nhu (cái linh) tuyệt – nam .
 – Nguyễn húy Dọng -nam
 – Nguyễn húy Hàm- nam
 – Nguyễn húy Năng – nam
 – Nguyễn Thị lấy chồng về Yên Tôn Thượng cùng xã
4. Bà tư : Vũ Thị Bốn quê  Hoằng Hóa (Xuân Giang)
Sinh các con : – Nguyễn húy Giới – nam (Vô tự)
                      –  Nguyễn húy Sài (vô nam)
 
ĐỜI THỨ 32
NGUYỄN quí CÔNG húy THUNG -tự PHÚC KHUÊ
Làm lý trưởng giỗ 4-4 âm lịch
Vợ : Nguyễn Thị My – quê Hà Lương (Vĩnh Tràng) giỗ 28-8 âm lịch .
Các con :
    – Nguyễn húy Ngạn – nam
    – Nguyễn Thị Ngần – nữ
    – Nguyễn Thị Ngại  -nữ
 
ĐỜI THỨ 33
NGUYỄN húy NGẠN
Làm lý trưởng – giỗ : 6-7 âm lịch.
Các bà vợ :
1. Vợ cả : Trịnh Thị Kích người cùng làng, không con, mất 16-6 âm lịch .
2. Vợ hai : Trịnh Thị Thấn người cùng làng, giỗ : 6-10 âm lịch
* Các con :
  – Nguyễn Văn Qui – Nam
 – Nguyễn Văn Niêm (nam), sinh: Đởn, Gắng, Tam, Lục, Tiên, Tám
  – Trịnh Thị Bín – nữ lấy Lưu Văn Thống người cùng làng
3. Vợ ba: Trịnh Thị Muộn
Sinh 1 gái: Nguyễn Thị Kết (chết non)
 
ĐỜI THỨ 34
NGUYỄN VĂN QUY
Giỗ 6-6 âm lịch làm hương mục
Vợ : Trịnh Thị Liệu giỗ 12-3 âm lịch
Các con :
I/ Trưởng nam: Nguyễn Đắc Trợ. Làm giáo viên trung học cơ sở.
Vợ: Nguyễn Thị Xuân. Quê Liên Minh- Vụ Bản- Nam Định, làm giáo viên mẫu giáo
II/ Nguyễn Thị Màu (Thứ nữ) làm ruộng
  Chồng : Trịnh Hạc, quê : Qúi Lộc – Thiệu Yên – Thanh Hóa
III/ Nguyễn Văn Thấm, làm ruộng.
Vợ : Nguyễn Thị Quyển, quê Thọ Đồn -Vĩnh Yên- Vĩnh Lộc .
Các con:
IV/ Nguyễn Văn Nhơn, cán bộ hưu trí .
Vợ : Nguyễn Thị Kha (chết ) cùng quê .
Các con:
V/ Nguyễn Văn Phơn, cán bộ hưu trí .
Vợ : Nguyễn Thị Lan, quê Hoàng Đạo-Hoàng  Hóa- Thanh Hóa.
Các con:
VI/ Nguyễn Văn Uy, làm ruộng.
Vợ : Trịnh Thị Thênh cùng quê
Các con:
VII/ Nguyễn Thị Loan.( út nữ)
Chồng : Trịnh Thao, quê Vĩnh Minh – Vĩnh Lộc Thanh Hóa 
Các con:           
ĐỜI THỨ 35
NGUYỄN ĐẮC TRỢ (Sinh năm 1931, mất 9 tháng giêng năm mậu tuất 2018, hưởng thọ 88 tuổi)
Vợ thứ nhất : Phạm Thị Đại, sinh năm 1928, người làng Đồn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá
Con: Nguyễn Đắc Thắng (Sau khi ly dị được vợ đổi theo họ mẹ thành Phạm Văn
Khanh), sinh năm 1957 Lấy Vợ tên là Hà Thị Hương, sinh n
ăm 1959, Quê ở Vĩnh Long, Vĩnh Lộc Thanh Hoá
Các con:
1. Phạm Văn Khoa, sinh năm 1983, vợ là Trần Thị Giang sinh năm 1983, Quê ở
Đông Khuê, Đông Sơn, Thanh Hoá, sinh hai con Phạm Duy Đông sinh năm
2009 và Phạm Minh Dương sinh năm 2013.
2. Phạm Văn Khải sinh năm 1985, lấy vợ tên là Trần Thị Phương sinh năm 1989, quê ở Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
3. Phạm Thị Hải sinh năm 1987
4. Phạm Văn Dũng sinh năm 1989, lấy vợ tên là Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1989, Quê ở Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá.
Vợ thứ hai: Nguyễn Thị Xuân. Quê Thôn Nhì Giáp, xã Liên Minh – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định, làm giáo viên mẫu giáo
Các con :
1. Nguyễn Thị Ngọc (sinh 31/7/1957) Giáo viên Trung học cơ sở.
Chồng: Lưu Văn Chuông (người cùng làng sinh 13/7/1956) -Cử nhân Toán kinh tế
(Sinh sống ở quê đến 1993, năm 1994 chuyển xuống khu 3 thị trấn huyện Vĩnh
Lộc, tỉnh Thanh Hoá, tháng 11/1995 chuyển vào 48 Nguyễn Thái Bình, tp
Pleiku-Gia Lai)
Sinh các con:
1.1.  Lưu Việt Cường (sinh ngày 09-4-1983)-Kỹ sư xây dựng
          Vợ: Mai thị Thuý Loan (Thuận Nhất-Bình Thuận-Tây Sơn-Bình Định)
         Các con: Lưu Việt Hoàng, sinh ngày 03/5/2011
1.2. Lưu Việt Hùng (sinh ngày 22-8-1988) -Kỹ sư Công nghệ hoá
        Vợ:
        Các con:
2. Nguyễn Sơn Hà (Kĩ sư thủy lợi) cùng vợ Trần Thị Hường (giáo viên mẫu giáo) sinh các con :
 –  Nguyễn Sơn Huy (tức Cún), sinh năm 1990 
 –  Nguyễn Ngọc Diễm Hạnh (tức My) sinh năm 1993
 –  Nguyễn Trần Thanh Hằng, sinh năm 2000
3. Nguyễn Thị Thu giáo viên tiểu học .
Chồng : Nguyễn Văn Hiệp quê 06- Chợ Chi Lăng –tp Đà Lạt-Lâm Đồng
Các con :
 – Nguyễn Thị Lâm Thanh (tức Mỳ) sinh năm 1987
 – Nguyễn Đông Quang (Tức Lu) sinh năm 1988
4. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 01/01/1971, Cử nhân, giáo viên tiểu học
Chồng: Hà Ngọc Anh quê Làng Còng, Hải nhân, Tĩnh Gia – Thanh Hóa 
Các con :
– Hà Ngọc Thúy Nhi sinh 03 tháng 6 năm 1997
– Hà Ngọc Trúc Quỳnh sinh 13 tháng 2 năm 2003
 Hiện đang thường trú tại 46 Nguyễn Thái Bình, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
ĐỜI THỨ 36
1. PHẠM VĂN KHANH (NGUYỄN ĐẮC THẮNG) Thông tin về nhân thân như ghi ở phần trên
2. NGUYỄN SƠN HÀ
Sinh 03/02/1959, Kỹ sư thuỷ lợi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuỷ lợi 8-Bộ Nông nghiệp và PTNT (Giỗ ngày 17 tháng 9 âm lịch năm 2014 Giáp Ngọ)
Vợ: Trần Thị Hường, 11 Wừu-Pleiku-Gia Lai, nguyên quán Mỹ Lộc-Nam Định (giáo viên mẫu giáo)
Sinh các con :
 – Nguyễn Sơn Huy (tức Cún), sinh năm 1990, kỹ sư xây dựng 
 – Nguyễn Ngọc Diễm Hạnh (tức My) sinh năm 1993, Cử nhân Tài chính Ngân Hàng
 – Nguyễn Trần Thanh Hằng, sinh năm 2000, học sinh THCS
Hiện gia đình thường trú tại 100 Cù Chính Lan, thành phố Pleiku, Gia Lai
 
 
Ông Nguyễn Đắc Trợ năm 2013
 

 

10 Điều Khuyên “cho người cao niên”

Gởi những ai đã và sắp đến tuổi già, và những người chưa già để cùng cười…

http://dungdaubac.files.wordpress.com/2011/09/gic3a0-3.jpg1. Hãy vui với nguời khác như bạn bè, bà con, …. đừng tìm vui trong việc tích trữ của cải.

2. Lập chuơng trình tiêu xài hết tiền của mà bạn để dành.
…. Bạn xứng đáng tiêu pha nó trong mấy năm còn lại của đời nguời.
…..Nếu được, cứ đi du lịch.
…..Để của lại cho con, chúng nó sẽ gấu ó nhau và nhiều chuyện rắc rối xảy ra sau khi bạn qua đời.

3. Hãy sống với thực tại .
….Đừng sống cho quá khứ hay cho tương lai.
….Bạn có ngày hôm nay trong tay bạn.
Ngày hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa đến hoặc không bao giờ đến.

4. Hãy vui với lũ cháu nội ngoại của bạn (nếu bạn có),
…. nhưng đừng làm kẻ giữ trẻ trọn thời gian.
…..Trách nhiệm nuôi dạy trẻ là của cha mẹ nó.
Sau khi bạn đã nuôi con nên nguời rồi, bạn không còn trách nhiệm gì với bầy cháu của bạn. Đừng thấy áy náy khi từ chối giữ trẻ nếu bạn không thấy thích thú chăm sóc trẻ.

5. Chấp nhận sự già yếu, đau nhức của tuổi già.
….Hãy vui với những gì mình còn làm được

6. Vui với những gì bạn có.
…..Đừng lao nhọc tìm những gì bạn không có. Đã trễ rồi, thời gian không còn nhiều nữa..

7. Hãy vui cuộc đời với người phối ngẫu (vợ / chồng), con cháu, bạn bè..
….Nguời khác yêu bạn, phải yêu chính bạn chớ không phải những gì bạn có.
Ai yêu những gì bạn có chỉ gây khổ cho bạn mà thôi.

8. Tha thứ cho mình và cho nguời.
….Chấp nhận sự tha thứ.
….Vui hưởng sự bình an trong tâm hồn.

9. Làm quen với sự chết.
Nó sẽ xảy ra. Đừng sợ hãi. Nó là một phần của cuộc đời.
….Chết là bắt đầu một cuộc đời mới hơn, tốt đẹp hơn.
….Chuẩn bị một cuộc sống mới với Đấng Tạo Hóa.

.

Vui sống với Tuổi Già

http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image001.gif

Bí quyết vui sống của tuổi già
Trước tuổi trung niên – Đừng sợ hãi!
Sau tuổi trung niên – Đừng tiếc nuối!
Hãy tận hưởng cuộc đời khi có thể

http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image003.jpg
Đừng đợi đến khi chân hết lết nổi, rồi mới tiếc nuối.
Khi nào thể lực còn cho phép, hãy đến thăm những nơi mình thích

http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image005.jpg

Khi có cơ hội, hãy họp mặt cùng các bạn già.

http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image007.jpg

Họp mặt không những chỉ để ăn uống mà vì thời gian của chúng ta không còn bao nhiêu.

http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image008.gif

Tiền gởi trong Ngân Hàng chưa hẳn là của bạn. Khi có dịp tiêu xài, hãy tiêu xài, và hãy tự chăm lo tốt cho mình vì bạn đã già rồi
http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image010.jpg

Bạn thích ăn gì, cứ ăn. Điều quan trọng nhất là bạn cảm thấy hạnh phúc.
http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image011.jpghttp://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image012.jpghttp://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image013.jpghttp://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image014.jpghttp://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image015.jpg

http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image016.jpghttp://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image017.jpghttp://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image018.jpghttp://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image020.jpghttp://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image019.jpg

Thực phẩm tốt cho sức khỏe- bạn nên ăn thường xuyên và nhiều vào
Thực phẩm không tốt cho sức khỏe- bạn cũng nên ăn nhưng ăn ít thôi –chứ đừng nhịn
http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image021.gif http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image023.jpg

Hãy chữa bệnh với sự lạc quan, dù bạn giàu hay nghèo.
http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image024.gif

Không ai tránh khỏi Sinh, Lão, Bệnh, Tử
Không có ngoại lệ, đời là thế
http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image025.jpg.

Đừng sợ hãi hay ưu tư khi bạn trở bệnh .
Hãy sắp xếp trước mọi việc và sẵn sàng ra đi không tiếc nuối.
Hãy để các bác sĩ săn sóc thân thể bạn, để Thượng Đế săn sóc cuộc đời bạn và yêu thương bạn, còn bạn phải làm chủ lòng mình.
Con cái chúng ta sẽ tự gây dựng nên sự nghiệp của chúng
http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image027.jpg

Hãy lo gìn giữ Bốn Báu Vật của bạn

1- Thân thể già nua của mình – hãy chăm sóc nhiều hơn cho sức khỏe của bạn vì không ai lo cho bạn tốt hơn là chính bạn.

http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image028.gifhttp://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image029.gifhttp://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image030.gifhttp://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image031.gif

2-Tiền hưu trí – Đây là tiền “mồ hôi nước mắt” của bạn thì tôt nhất bạn nên giữ cho chính mình

3- Ngưi bạn đời già nua – Hãy trân quý mỗi khoảnh khắc còn được gần gũi người bạn đời, vì rồi ra một người sẽ phải ra đi trước

http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image033.jpg

4- Các bạn già – Mỗi khi có dịp hãy tìm gặp các bạn già. Với thời gian, những cơ hội này sẽ hiếm dần

MỖI NGÀY HÃY CƯỜI VANG, NHẢY NHÓT VÀ VUI VẺ VỚI BẠN BÈ

http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image034.gif

Nước chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược
Đời sống cũng vậy, hãy vui sống lên!

http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_146_files/image035.gif

HÃY TẬN HƯỞNG MỔI GIÂY PHÚT CỦA CUỘC ĐỜI !

Banmaihong’s Blog

 

GIA PHẢ HỌ HÀ TRỌNG LÀNG CÒNG TĨNH GIA THANH HOÁ

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

(Năm Thứ 59)

Lời nói đầu

Chim có tổ, người có tông. ”Cây có cội, nước có nguồn” Xã hội ta từ xa xưa tới nay các dòng họ đều ghi lại gốc tích và xuất xứ của tổ tiên.Dòng họ Hà Trọng ở làng Còng có Gia Phả ghi chép bằng hán văn. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 bản tộc phả hán văn đó bị thất lạc.Theo cơn lốc của thời cuộc, chinh chiến kéo dài, con trai, con gái trong họ đều đi tham gia kháng chiến. Tôi Hà Trọng Hương (Hy) sinh năm 1920 và ông Hà Trọng Đản sinh năm 1929 là con trai thứ 2 và thứ 5 cụ Hà Trọng Sỹ ( đời thứ 6) cũng đi tham gia kháng chiến. Cuốn Tộc Phả bị thất lạc. Đến nay (tháng 01 năm Canh Thìn 2000) sau một thời gian tìm hỏi bên họ Nội, họ Ngoại và hàng xóm có liên quan, chúng tôi đã chắp bút căn bản đầy đủ, nhưng chưa được hoàn chỉnh, cần tiếp tục tìm hỏi, bổ sung cho thật đầy đủ, chính xác hơn và tiếp tục ghi chép lần lượt các đời sau.

Thủy Tổ là cụ Hà Quí Công tự Phúc Vinh nguyên quán ở huyện Lôi Dương, phủ Thiệu Thiên, tỉnh Thanh Hóa (nay thuộc hai huyện Thọ Xuân và Thiệu Yên) đến nơi này sinh cơ lập nghiệp.

Trải qua bao thăng trầm của cuộc thế, dòng họ mãi đến năm 1923 mới ổn định và nhóm họ lại thành họ Hà Trọng, và phân chi lần thứ nhất, thành ba chi. lúc đó chi I ở xóm Thượng Bắc, chi II ở xóm Thượng Đông, chi III ở xóm Cổ Đông. Các chi phát triển cho tới nay.

Vậy tôi viết lại những dòng này để con cháu chúng tôi sau này biết rõ gốc tích của mình.

Tộc Trưởng

Hà Trọng Bảo

BẢN TỘC PHẢ

Họ: HÀ TRỌNG

– Ở Nam Bắc, xóm Thượng, làng Cọng Phú, Tổng Văn Trai, huyện Ngọc Sơn, Phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

– Nay là xóm 15, thôn Thượng Bắc, xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

HỌ HÀ TRỌNG CÓ BA CHI

* Chi I: ở xóm 15, thôn Thượng Bắc,Hải Nhân, Tĩnh Gia.

* Chi II: ở xóm 17 thôn Thượng Nam,Hải Nhân,Tĩnh Gia.

* Chi III: ở xóm 19 Thôn Đồng Tâm.Hải Nhân, Tĩnh Gia.

Nhà thờ họ ở xóm 15 thôn Thượng Bắc.

Giỗ Tổ vào ngày 10 tháng chạp âm lịch hàng năm.

Bàn thờ họ
Bức đại tự ghi 4 chữ KHẮC XƯƠNG QUYẾT HẬU-MAY MẮN CHO ĐỜI SAU hay CON CHÁU PHÁT ĐẠT HƯNG THỊNH
Chính diện bàn thờ họ
Bàn thờ Ông Bà nội, mẹ, chú chi 1

QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN.

Năm 1930 cụ Hà Trọng Sỹ trưởng tộc đời thứ 5 kể lại rằng: Khoảng năm 1802 có3 anh em người Họ Hà từ huyện Lôi Dương, Phủ Thiệu Thiên, tỉnh Thanh Hóa, ngày nay (thuộc huỵện Thọ Xuân, và huyện Thiệu Yên, Tỉnh Thanh Hóa) vào sinh cơ lập nghiệp ở khu vực huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, (thời Hậu ) tỉnh Thanh Hóa ( đúng như gia Phả Họ Hà Đình làng Bạng Giáp Tổng Văn Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, hiện nay đang còn lưu giữ).

* Một ông tên là Vinh lập nghiệp ở khu vực làng Chay, nay là xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

* Một ông tên là Thuần lập nghiệp ở khu vực làng Bạng nay là xã Bình Minh,huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

* Một ông ( không nhớ tên) lập nghiệp ở khu vực Rọc Tuy, chợ Tràu, nay là xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

– Ông ở làng Chay là Họ Hà Trọng theo truyền thuyết: Trước đây làng Hà có đông dân cư hồi ây Quân Quan nhà Vua đi qua có một con voi bị sa lầy chết, Quân Quan nhà Vua bắt dân làng Hà phải đúc một con Voi bằng đồng để thờ, dân làng không có tiền để làm, nên bị nhà Vua đuổi dân khỏi làng, xóa tên làng Hà ( Làng Hà nay thuộc xã Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa)

– Dân làng phải bỏ chạy đi nơi khác, một số chạy lên ở phía bắc làng Cọng phú, lập nghiệp nay ( là xóm 15 thôn Thượng Bắc, xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia), một số chạy đến ở giữa làng Cọng Phú nay ( là xóm 17 thôn Thượng Nam, xã Hải Nhân, Tĩnh Gia) một số chạy đến ở xóm Cổ Đông, làng Cọng Phú, gần chợ Còng, nay ( thuộc thị trấn Còng,huyện Tĩnh Gia). Qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp( 1945 – 1954) và chống Mỹ (1954 – 1975) do chiến tranh tàn phá nên tản cư về khu vực tây nam làng Cọng Phú (cũ) sinh sống nay là ( xóm Đồng Tâm, xã Hải Nhân, Tĩnh Gia)

– Do tình hình xã hội, đời sống, kinh tế lúc đó gặp nhiều biến cố, mãi đến năm 1923 mới ổn định và nhóm họ lại thành họ Hà Trọng có 3 chi, ……….

· Chi thứ I: ở xóm Thượng Bắc, xã Hải nhân, Tĩnh Gia.(Trưởng tộc họ Hà Trọng)

· Chi thứ II: ở xóm Thượng Đông, xã Hải Nhân, Tĩnh Gia,Thanh Hoá

· Chi thứ III: ở xóm Cổ Đông thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, Thanh hoá

Khu vực chi I và Chi II còn có tên gọi là Nạu Bắc xóm Thượng và Nạu Đông xóm Thượng) Khu vực chi thứ III ở là xóm Cổ Đông tản cư về sinh sống tại xóm Đồng Từ, xã Hải Nhân, Tĩnh Gia, vào năm 1975)

ĐỜI THỨ NHẤT

Được tính từ đời cụ Tổ ở huyện Lôi Dương, phủ Thiệu Thiên, tỉnh Thanh Hóa vào sinh cơ lập nghiệp tại làng Hà, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. nay là (xã Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa)…………………….

Cao cao Tổ: Hà Quí Công tự Phúc Vinh………………………………..

– Ngày giỗ trong năm là ngày 10 tháng 12 âm lịch…………………………..

ĐỜI THỨ HAI

1/ Cao Tằng Tổ: Hà Quí Công, tự Phúc…..( gọi Cố Phiếm, vì con gái là Phiếm) là chi I ( Trưởng Tộc Họ Hà Trọng) ……………………………

– Ngày giỗ trong năm là ngày 10 tháng 02 âm lịch…………………………

2/ Cao Tằng Tổ: Hà Quí Công tự Phúc…….( không rõ) Là thứ, chi II.

3/ Cao Tằng Tổ: Hà Quí Công tự Phúc……..( không rõ) là thứ, chi III.

ĐỜI THỨ BA

1/ Tằng Tổ Cô: Hà Thị Phiếm…………………( không rõ)…………….

2/ Tằng Tổ Khảo: Hà Trọng Thại………………………………………

– Ngày giỗ trong năm là ngày 25 tháng 01 âm lịch…………………….

· Tằng Tổ Tỷ: ( vợ cụ Thại) (không rõ)………………………………

– Ngày giỗ trong năm là ngày 07 tháng 08 âm lịch………………………

3/ Tằng Tổ Khảo: Hà Trọng Tơng……………( Không rõ)……………

* Tằng Tổ Tỷ ( Vợ) ( không rõ)……………………………………….

4/ Tằng Tổ Khảo: Hà Trọng Hàn………………( không rõ)………….

· Tằng Tổ Tỷ (vợ) ( không rõ)……………………………………….

5/ Tằng Tổ Cô: Hà Thị Bính…………………..( không rõ)…………..

ĐỜI THỨ BỐN

A – Con của Cụ: Hà Trong Thại.(là con trai trưởng đời thứ ba)

1/ Hiển Tổ Khảo: (không rõ tên) gọi là Cố Tuởi, vì con gái đầu tên Tuởi.

– Ngày giỗ trong năm là ngày 22 tháng 01 âm lịch………………………

· Hiển Tổ Tỷ: ( vợ) (không rõ) ………………………………………….

– Ngày giỗ trong năm là ngày 25 tháng 10 âm lịch…………………………

2/ Hiển Tổ Cô: Hà Thị Nghiệt………….(không rõ)……………………..

3/ Hiển Tổ Cô: Hà Thị Hương ………….(con nuôi) (không rõ)……….

ĐỜI THỨ NĂM

Con Cố Tuởi (cháu cụ Hà Trọng Thại)………………………

1/ Hiển Tổ Khảo: Hà Trọng Sỹ. (Trưởng nam) (con cố Tuởi)……

– Ngày giỗ trong năm là ngày 12 tháng 05 âm lịch………………………

* Hiền Tổ Tỷ: Lê Thị Đương. ( vợ cụ Sỹ)……………………………

– Ngày giỗ trong năm là ngày 04 tháng 01 âm lich,( mất năm Giáp Thìn 1964) …………………………………………………………………….

2/ Hiển Tổ Cô: Hà Thị Tưới. (không rõ)………………………

3/ Hiển Tổ Cô: Hà Thị Chuới. (không rõ)…………………….

* Cháu cố Tơng: Hiển Cô Hà Thị Huỳnh. (không rõ)…………………

ĐỜI THỨ SÁU

Con ông Hà Trọng Sỹ (Lý Thơn) (cháu nội cố Tuởi)…………….

1/ Hà Trọng Thơn Trưởng nam(con trai ông Hà Trọng Sỹ)

– Ngày giỗ trong năm là ngày 15 tháng 11 âm lịch ( mất năm Nhâm Thìn 1992)………………………………………………………………………

* Vợ: Lê Thị Tụ (Tuậy)………………………………………

– Ngày giỗ trong năm là ngày 20 tháng 08 âm lịch ( mất năm Mậu Dần 1998)………………………………………………………..

2/ Hà Thị Đởm……………(con gái ông Hà Trọng Sỹ)……………….

– Ngày giỗ trong năm là ngày…..tháng ……âm lịch.

* Chồng: Đậu Trọng Minh. …………………………………….

– Ngày giỗ trong năm là ngày……tháng……âm lịch

3/ Hà Trọng Hương ( Hy)……(con trai ông Hà Trọng Sỹ)…………

– Ngày giỗ trong năm là ngày 25 tháng 12 âm lịch ( mất năm Quí Mùi 2003)……………………………………………………………………….

* Vợ: Đậu Thị Chức………………………………………………………..

– Ngày giỗ trong năm là ngày…..tháng……âm lịch……………………….

4/ Hà Trọng Nễ. ……………(con trai ông Hà Trọng Sỹ)…………….

– Ngày giỗ trong năm là ngày 02 tháng 10 âm Lịch, ( mất năm Tân Tỵ 2001)……………………………………………………………………….

* Vợ: Lê Thị Hưng. ……………………………………………………….

– Ngày giỗ trong năm là ngày……tháng…..âm lịch.

5/ Hà Trọng Khản. (con trai ông Hà Trọng Sỹ)…………………..

– Ngày………………………………………….âm lịch………………….

· Vợ Nguyễn Thị Mợc…………………………………………………..

– Ngày giỗ trong năm là ngày…..tháng……..âm lịch…………………..

6/ Hà Trọng Đãn. …………(con trai ông Hà Trọng Sỹ)……….

– Ngày……………………………………………âm lịch.

* Vợ: Nguyễn Thị Nguyệt…………………………………….

– Ngày……………………………………………âm lịch.

7/ Hà Trọng Truyền. (con bà hai)…con trai ông Hà Trọng Sỹ….

– Ngày giỗ trong năm là ngày……tháng…….âm lịch (mất năm 1983)

* Vợ: Lữ Thị Lan. ……………………………………………….

– Ngày giỗ trong năm là ngày….tháng…..âm lịch, (mất năm 1976)

ĐỜI THỨ BẢY

A- Con ông: Hà Trọng Thơn. (cháu nội ông Hà Trọng Sỹ)

1/ Hà Thị Tụy( Tuậy)………(Trưởng nữ)……………….

– Ngày giỗ trong năm là ngày 29 tháng 05 âm lịch (Canh Dần) 2010

* Chồng: Lê Chí Thanh (Liệt sỹ chống Mỹ) – quê Bình Minh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

– Ngày giỗ trong năm ngày……tháng……âm lịch…………………………………..

Cư trú: thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh………………………………………….

2/ Hà Trọng Bảo…… về hưu ………(Trưởng nam)……………………………

* Vợ: Hoàng Thị Hồng. – quê, Hải Châu,Tĩnh Gia, Thanh Hóa về hưu……………

– Ngày giỗ trong năm ngày 03 tháng 05 âm lịch.(mất năm 1986)…………………….

* Vợ kế: Lê Thị Tuất…cùng quê……………………………………………………..

– Cư trú: xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa………………………………

3/ Hà Thị Lan. ……………Về hưu

*Chồng: Mai Xuân Trình. Làng Am Hải Nhân, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

– Cư trư: xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia lai

4/ Hà Thị Trà…………. Làm ruộng……………………………………………….

– Ngày giỗ trong năm là ngày 12 tháng 02 âm lịch, mất năm 2004 Giáp Thân………

* Chồng: Hồ Văn Mợi. -quêHải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh hóa………………………

– Ngày giỗ trong năm là ngày ….tháng 06 ân lịch,(mất năm 1997)………………….

5/ Hà Trọng Tuấn……………về hưu……………………………………………….

· Vợ: Trần Thị Kiệm – quê Hải Bình, tĩnh Gia. Thanh Hóa – về hưu………………

– Cư trú: tiểu khu 1 thị trấn Còng, Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa……………………….

…………………………………………………………………………………………

6/ Hà Trọng Ấm………………về hưu………………………………………………

* Vợ: Lường Thị Thu. -(ly dị) quê Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa……………

* Vợ kế:Trương Thị Tiếp – quê Ninh hải,Tĩnh Gia, Thanh Hóa – về hưu

– Cư trú: xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa…………………………….

………………………………………………………………………………………..

7/ Hà Trọng Vân (tức Lộ) (Liệt sỹ chống Mỹ)……………………………

– Ngày giỗ trong năm ngày……tháng……âm lịch……………………………….

* *

*

B- Con Bà: Hà Thị Đởm.( cháu ngoại ông Hà Trọng Sỹ)

1/ Đậu Trọng Khân………về hưu……………………………………..

*Vợ:………………………Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hóa – về hưu

Cư trú: xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa………………….

2/ Đậu Thị Khánh…………về hưu……………………………………

· Chồng:………………………………………………………………..

– Cư Trú: xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa……………….

* *

*

C- Con ông: Hà Trọng Hương.(cháu nội ông Hà Trọng Sỹ)…..

1/ Hà Trọng Hải. (Liệt sỹ chống Mỹ) ……………………………….

2/ Hà Ngọc Hùng……………về hưu……………………………………………….

*Vợ: Lê Thị Chức…………………về hưu………………………………………….

– Cư trú: xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa………………………………

3/ Hà Trọng Sơn. ( Liệt sỹ chống Mỹ)……………………………..

4/ Hà Trọng Tân……………Thạc sỹ……………………………………………….

* Vợ: Mai Thị Tuyết: quê thành phố Thanh Hóa – về hưu .……………………….

– Cư trú: Tiểu Khu 7 Thị trấn Còng, huỵện Tĩnh Gia, Thanh Hóa……………………

5/ Hà Thị Tú……………………giáo viên………………………………………….

· Chồng:Lê Đăng Giáo…quê Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa…- Đại Hoc an ninh

– Cư trú: Thành Phố Thanh Hóa………………………………………………………

6/ Hà Thị Thanh…………Đại học văn hóa…………………………………………

*/ Chồng: Vũ Trọng Hoàng. – quê Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa – Thạc Sỹ

– Cư trú: Tiểu khu 2, thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa…………………..

7/ Hà Trọng Bình…………Kỹ sư …………………..……………………………………

* Vợ: Trịnh Thị Luyến quê Hà Tây (Hà nội)……………………………………….

– Cư trú: huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước……………………………………….

* *

*

D- Con ông Hà Trọng Nễ. (cháu nội ông Hà Trọng Sỹ)

1/ Hà Trọng Dân (Liệt sỹ chống Mỹ)…………………………………….

2/ Hà Trọng Len…………………làm ruộng………………………………………..

· Vợ: Nguyễn Thị Bình. – quê Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa…………………..

– Cư trú: xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa……………………………

3/ Hà Thị Phú……………………về hưu……………….. ………………………….

· Chồng: Nguyễn Huy Lai…quê Bình Minh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa……………….

– Cư trú:…………………………….. tỉnh Bình Phước……………………………..

4/ Hà Thị Lý…………………………………………………………………………

· Chồng: Vũ Văn Vinh. cùng quê…..về hưu………………………………………

– Cư trú: xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa…………………………..

* *

*

I- Con ông Hà Trọng Khản.(cháu nội ông Hà Trọng Sỹ)

1/ Hà Thị Khương Giáo viên (về hưu)………………………………………

*Chồng: Vũ Ngọc Lĩnh………………ngư nghiệp………………………………….

Cư trú: ……. Xã Hải Thanh, huỵện Tĩnh Gia, Thanh Hóa……………………….

2/ Hà Trọng Đường……………làm nông………………………………………

· Vợ: Lê Thị Nguyệt………quê tỉnh Bình Dương…………………………………

– Cư trú: ………………………… Tỉnh Bình Dương…………………………….

3/ Hà Thị Thảo……………viên chức………………………………………………

Cư trú: xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa…………………………….

4/ Hà Trọng Thắng………………………………………….. ……………………..

· Vợ: Lê Thị Hà – quê Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa – Giáo viên……………

– Cư Trú: xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa………………………..

* *

*

E- Con ông Hà Trọng Đãn.(cháu nội ông Hà Trọng Sỹ)

1/ Hà Thị Giang………………………………………………………………………

* Chồng: Bùi Sỹ Hải, (Ly dị)… quê Anh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa………………

* Chồng thứ 2: Trần Văn Thu quê thành phố Thanh Hóa………………………….

– Cư trú: ……………………….Minh Hưng, tỉnh Bình Phứớc……………………..

2/ Hà Thị Liên……………….(Con nuôi)……………………………………………

· Chồng: Trần Thế Châu – quê Vụ Bản ,Nam Định………………………………

– Cư trú: Tiểu khu 1 thị trấn Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa………………………….

3/ Hà Thị Huyền………………………………………………………………………

* Chồng: Huỳnh Bá Hiền……quê Bình Định…..làm nông…………………………..

– Cư trú: …………………………… …… tỉnh Bình Phước……… ………………..

4/ Hà Trọng Tiến……………làm ruộng…………………………………………….

· Vợ: …………………………cùng quê…………………………………………..

– Cư trú: xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa……………………………

5/ Hà Trọng Quân……………………………………………………………………

· Vợ: ……………………………cùng quê………………………………………….

– Cư trú: xã Hải Nhân, huyện Tĩng Gia, Thanh Hóa…………………………………..

* *

*

F – Con ông Hà Trọng Truyền.(cháu nội ông Hà Trọng Sỹ)

1/ Hà Thị Hường……………làm ruộng………………………………………..

* Chồng: Đỗ Đức Tuấn – quê Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa………………….

– Cư trú: xã Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa…………………………………….

ĐỜI THỨ TÁM

A – Con ông Hà Trọng Bảo ( cháu nội ông Hà Trọng Thơn)

1/ Hà Ngọc Anh…………. (Trưởng nam)………………………………………

· Vợ: Nguyễn Thị Hương (giáo viên) – quê Vĩnh Yên,Vĩnh Lộc, Thanh Hóa…….

– Cư Trú: 46 Nguyễn Thái Bình, TP- Plei Ku, tỉnh Gia Lai

– Sinh con: Hà Ngọc Thúy Nhi – sinh 1997

Hà Ngọc Trúc Quỳnh – sinh 2003

2/ Hà Tiến Hùng……………………………………………………………………….

· Vợ: Lê Thị Thủy quê Thành phố, Uông Bí,tỉnh Quảng Ninh

– Cư trú: Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng .Ninh……………………………………

– Sinh con: Hà Tiến Long – sinh 2000

Hà Thị Ly – sinh 2005

3/ Hà Thị Khang………( giáo viên)………………………………………………………….

· Chồng: Lê Hồng Thái. quê. Hà Tiến,Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa………………

Cư Trú: huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai………………………………………………….

– Sinh con: Lê Quang Đại – sinh 1995

Lê Thị Bích Chi – sinh 1996

4/ Hà Thị Loan…………………làm ruộng……………………………………………………

· Chồng: Đỗ Đức Toàn…………………………………………………………….

– Cư Trú: xã Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, tỉnhThanh Hóa…………………………………

– Sinh con: Đỗ Đức Vũ – sinh 1991

Đỗ Đức Trường – sinh 2002

5/ Hà Thị Phượng…………………………………………………………………….

* Chồng: Nguyễn Văn Nam quê Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam…………………………

– Cư Trú: huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai………………………………………………..

– Sinh con: Nguyễn Văn Phương – sinh 1998

Nguyễn Thị Thùy – sinh 2003

B – Con ông Hà Trọng Tuấn (cháu nội ông Hà Trọng Thơn)

1/ Hà Trọng An……………………………………………………………………….

* Vợ: Trần Thị Hằng – quê Đức Thọ, Hà Tĩnh……………………………………

– Cư trú: huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước…………………………………….

– Sinh con: Hà Trần Thanh Đan………………………………………………….

2/ Hà Thị Tâm…………………………………………………………………….

* Chồng: Hồ Ngọc Tùng – quê Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá…………………………..

– Cư Trú: tiểu khu 1 thị trấn Còng, Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa……………………..

– Sinh con: Hồ Ngọc Thắng……………………………………………………….

3/ Hà Thị Phương………….. (Giáo Viên)………………………………………..

* Chồng:……………………………………………………………………………….

– Cư Trú: thành phố Hồ Chí Minh…………………………………………………..

4/ Hà Trọng Thành…………(Giáo Viên)…………………………………………..

* Vợ: Phạm Thị Phượng cùng quê – giáo viên………………….. ………………

– Cư Trú: thị trần Còng,Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa…………………………………..

– Sinh con: Hà Gia Linh – sinh 2010……………………………………………….

C – Con Ông Hà Trọng Ấm (cháu nội ông Hà Trọng Thơn)

1/ Hà Trọng Vinh…………………………………………….

* Vợ: Nguyễn Thị Quế – quê Thanh Thủy, Tĩnh Gia,Thanh Hóa………………….

– Sinh con: Hà Thị Hồng Hạnh – sinh 2010………………………………………..

– Cư Trú: quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh……………………………………

2/ Hà Thị Ngọc………………………………………………………………………

* Chồng: Đặng Văn Vịnh – quê Nam Trực,Nam Định

– Sinh con: Đặng Hà Sơn…………………………………………………………….

– Cư Trú: Phan Văn Hớn,quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

D – Con bà Hà Thị Tuậy (cháu ngoại ông Hà Trọng Thơn)

1/ Lê Văn Hòa……( Đại học GT)…………………………………………………

* Vợ: Vũ Thị Quyết…………………quê Hải Dương………………………………………

– Sinh con: Lê Thị Dung…………………………………………………………….

Lê Thị Hiền……………………………………………………………..

Lê Văn………………………………………………………………….

– Cư Trú: thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh…………………………………………

 

I – Con Bà Hà Thị Lan (cháu ngoại ông Hà Trọng Thơn).

1/ Mai Thị Yến………………………( giáo viên)………………………………….

* Chồng: Bùi Văn Vân (Thạc Sỹ) – quê thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên…………

– Sinh con: Bùi Thị Trúc……………………………………………………………..

Bùi Thị Huệ………………………………………………………………

Bùi Văn Quang………………………………………………………….

Bùi Thị Nguyệt………………………………………………………….

Bùi Văn Sáu………………………………………………………………..

– Cư trú: phường Hội Thương,TP Plei Ku, tỉnh Gia Lai………………………………

2/ Mai Thị Oanh………………(giáo viên) …………..………………………………

* Chồng: Phạm Văn Đua…quê Hải Dương……………………………….. …………. -Cư trú: xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai………………………………..

– Sinh con: Phạm Thị Tuyết sinh 1997…………………………………………..

Phạm Thị Ngân sinh 2003………………………………………….

3/ Mai Văn Tuệ (con nuôi)…………………………………………………………

* Vợ: Lê Thị Huê cùng quê………………………………………………………..

– Sinh con: Mai Thị Như Sinh 2010…………………………………………..

– Cư trú: xã Nghĩa Hưng, Chư Păh , Gia Lai…………………………………………..

* *

*

II- A – Con ông Hà Trọng Hùng ( cháu nội ông Hà Trọng Hương)

1/ Hà Ngọc Huy…………………(giáo viên)

* Vợ: ……… Yến……( giáo viên) – cùng quê………………………………..

– Sinh con: Hà Ngọc Kiên………………………………………………………..

– Cư trú: xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa…………………………..

2/ Hà Thị Nga………………(giáo viên)…………………………………………..

* Chồng: …………………Trường…quê Thạch Hà, Hà Tĩnh……………………………………….

– Cư Trú: huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai…………………………………………….

3/ Hà Thị Hằng……………………(giáo viên)…………………………………….

* Chồng:……………………quê xã Trường lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

– Cư Trú: xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa……………………….

4/ Hà Ngọc Cường…………………………………………………………………..

– Cư Trú: ……………………..Bình Long, tỉnh Bình Phuớc……………………….

B – Con ông Hà Trọng Tân (cháu nội ông Hà Trọng Hương)

1/ Hà Thị Mai Thục………………(giáo viên)………………………………………

2/ Hà Trọng Phương…………………………………………………………………

C – Con bà Hà Thị Tú ( cháu ngoại ông Hà Trọng Hương)

1/ Lê Hà Tuyên………………………………………………………………………

– Cư Trú: thành phố Thanh Hóa……………………………………………………

2/ Lê Thị Ngọc Hà……………………………………………………………………

– Cư trú: thành phố Thanh Hóa…………………………………………………..

D – Con bà Hà Thị Thanh ( cháu ngoại ông Hà Trọng Hương)

1/ Vũ Hà Thành……………………………………………………………………..

-Cư trú: tiểu khu 2 thị trấn Còng, Tĩnh Gia,Thanh Hóa…………………………..

2/ Vũ Hà Công ( Mất năm 2001)………………………………………….

E – Con ông Hà Trọng Bình (cháu nội ông Hà Trọng Hương)

1/ Hà Thị Thảo Nguyên……………………………………………………………

– Cư Trú: Bình Long, tỉnh Bình Phước…………………………………………….

2/ Hà Thị Thanh Minh………………………………………………………………

– Cư Trú: Bình Long, tỉnh Bình Phước………………………………………….

3/ Hà Trọng………………………………………………………………………..

– Cư trú: Bình Long, tỉnh Bình Phước…………………………………………..

* *

*

III – A – Con ông Hà Trọng Len (cháu nội ông Hà Trọng Nễ)

1/ Hà Thị Hoa…………………………………………………………………………

* Chồng:……………………………………………………………………………….

– Cư Trú: tỉnh Bình Dương……………………………………………………….

2/ Hà Trọng Linh…………………………………………………………………….

* Vợ:……………………quê Ninh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa……………………………………..

3/ Hà Trọng Minh…………………………………………………………………..

4/ Hà Thị Lệ…………………………………………………………………………

5/ Hà Thị Mận………………………………………………………………………

6/ Hà Trọng Sáu……………………………………………………………………

7/ Hà Thị Nhung……………………………………………………………………

8/ Hà Thị Lụa……………………………………………………………………….

B – Con bà Hà Thị Phú (cháu ngoại ông Hà Trọng Nễ)……………………

1/ Nguyễn Huy Vương…………………………………………………………….

· Vợ: …………………..quê Bình Long, Bình Phước……………………………

2/ Nguyễn Thị Sương……………………………………………………………..

C – Con bà Hà Thị Lý ( cháu ngoại ông Hà Trọng Nễ)…………………….

1/ Vũ Thị Lan…………………………………………………………………….

* Chồng: Mai Đức Thái cùng quê………………………………………………

2/ Vũ Thị Huệ………………………………………………………………………

· Chồng: ……………………….quê Bình Long, Bình Phước……………………

3/ Vũ Văn Quang………………………………………………………………….

* *

*

I V – A – Con bà Hà Thị Khương (cháu ngoại ông Hà Trọng Khản)…………….

1/ Vũ Ngọc Hội………………………………………………………………………

B – Con ông Hà Trọng Đường (cháu nội ông Hà Trọng Khản)………………

1/ Hà Thị Điều………………………………………………………………………

2/ Hà Trọng Đặng……………………………………………. ……… ……………

3/ Hà Thị Điệp………………………………………………………………………..

4/ Hà Trọng Đông……………………………………………………………………

5/ Hà Trọng Đắc……………………………………………………………………..

– Cư Trú: …………………………tỉnh Bình Dương…………………………………

C- Con bà Hà Thị Thảo (cháu ngoại ông Hà Trọng Khản)

1/ Lê Thị Phương…………………………………………………….

2/ Lê Thị Phượng……………………………………………………..

D – Con ông Hà Trọng Thắng (cháu nội ông Hà Trọng Khản)

1/ Hà Trọng Tùng……………………………………………………

2/ Hà Trọng Dương………………………………………………….

* *

*

V – A Con bà Hà Thị Giang (cháu ngoại ông Hà Trọng Đãn)

1/ Bùi Việt Anh……………………………………………………..

2/ Trần Vương Anh………………………………………………….

3/ Trần Tuấn Anh…………………………………………………….

– Cư Trú: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Tỉnh Bình Phước.

4/ Bùi Sỹ Nam (theo cha)…………………………………………..

– Cư Trú: Xã Anh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa………………………….

B – Con bà Hà Thị Liên (cháu ngoại ông Hà Trọng Đãn)

1/ Trần Thị Quỳnh……………………………………………………..

2/ Trần Thế Cường……………………………………………………..

3/ Trần Vân Anh……………………………………………………….

– Cư trú: tiểu khu 1 thị trấn Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa……………….

C – Con bà Hà Thị Huyền (cháu ngoại ông Hà Trọng Đãn)

1/ Huỳnh Bá Tuấn……………………………………………………

2/ Huỳnh Thị Nhung…………………………………………………

– Cư trú: xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phứớc…………………

D – Con ông Hà Trọng Tiến (cháu nội ông Hà Trọng Đãn)

1/ Hà Thị……………………………………………………………..

2/ Hà Thị…………………………………………………………..

E – Con ông Hà Trọng Quân (cháu nội ông Hà Trọng Đãn)

1/ Hà Thị………………………………………………………………

* *

*

VI – Con bà Hà Thị Hường (cháu ngoại ông Hà Trọng Truyền)

1/ Đỗ Đức Nam……………………………………………………………………

– Cư trú: xã Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa…………………………………

BÊN NGOẠI – CHI THỨ I

ĐỜI THỨ 3

Tằng Tổ Cô Hà Thị Phiếm (đời thứ3) con gái đầu cố Phiếm…………………….

· Chồng: Lê Hữu………….cùng xóm có 2 trai 1 gái……………………………

A – Lê Hữu Lăng……………có 1 trai 1 gái……………………………………..

1/ Lê Hữu Huyên…………..có 1 trai 2 gái…………………………………..

a/ Lê Hữu Báu (liệt sỹ chống Mỹ)………………………………………

– Sinh: Lê Hữu Quý………………………………………………………………..

Lê Thị Vỹ………………………………………………………………….

b/ Lê Thị Quyên………………………………………………………………..

* Chồng: Lê Trọng Ty cùng xóm……………………………………………….

– Sinh: Lê Trọng Chiến……..(liệt sỹ chống Mỹ)………………………………….

Lê Thị Chinh…………(liệt sỹ chống Mỹ)…………………………………

Lê Thị Trường……………………………………………………………..

Lê Trọng Khang…………………………………………………………..

Lê Trọng Ninh…………………………………………………………….

c/ Lê Thị Quệ…………………………………………………………………..

* Chồng: ông Nghinh Trầu……xã Hải Hòa, Tĩnh Gia……………………………

2/ Lê Thị Kiên………………………………………………………………….

* Chồng: Nguyễn Văn Niêm…cùng xóm……………………………………..

a/ Nguyễn Thị Thỏa……………………………………………………………

*Chồng:………………………quê Làng Lốt, Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa

b/ Nguyễn Thị Bình…………………………………………………………….

* Chồng: Lê Hữu Xợ cùng xóm……………………………………………….

– Sinh: Lê Hữu Vui…………………………………………………………….

Lê Thị Vẻ……………………………………………………………….

Lê Thị Vang……………………………………………………………

Lê Hữu Lừng……….(tật nguyền)…………………………………….

Lê Hữu Năm……………………………………………………………

B – Lê Hữu Hược…………..có 1trai 2gái………………………………………

1/ Lê Hữu Cừ…………………………………………………………………

– Con: Lê Hữu Nhự……………………………………………………………

* Vợ: Lê Thị Nải………………………………………………………………..

– Sinh: Lê Hữu Hoàn………………………………………………………

Lê Hữu Hanh…………………ở Đắc Lắc………………………….

Lê Hữu Ánh…………………………………………………………

Lê Hữu Hào đã mất

Lê Hữu Quang………………ở Đắc Lắc……………………………

2/ Lê Thị Dinh. Lấy chồng ở thôn Thượng Nam, Hải Nhân…………………….

– Sinh: Lê Thị Cung……………………………………………………………..

Lê Thị Huynh……………………………………………………………

3/ Lê Thị Đằng ….(láy chồng ở thôn Đồng Tâm, Hải Nhân)………………….

– Con Cháu chưa rõ……………………………………………………………….

C – Lê Thị Chơm…………………………………………………………………

* Chồng Lê Hữu Lỗng……..cùng xóm………………………………………….

– Sinh: Lê Hữu Đợng ở Nghệ An…………………………………………

Lê Thị Cán……lấy chồng ở Nông Cống, Thanh Hóa…………………….

* *

*

Tằng Tổ Cô Hà Thị Bính (đời thứ 3) con gái cố Phiếm………………………..

* Chồng: Lê Đại Huấn cùng xóm………………………………………….

Con: Lê Đại Giáo……………………………………………………………………

– Sinh: Lê Thị Dương…………………………………………………………..

Lê Đại Sửu…………………………………………………………….

Lê Đại Mạu……………………………………………………………

Lê Thị Thìn……………………………………………………………

Lê Thị Long…………………………………………………………..

Lê Thị Thủy…………………………………………………………..

a/ Lê Thị Dương….lấy chồng ở làng E …………………………………………

1/ Lê Văn Mạc……………………………………………………………….

– Sinh: Lê Văn Nhuận……………………………………………………………

Lê Văn Ba………………………………………………………………..

2/ Lê Thị Trắc……………………………………………………………….

* Chồng: Lê Văn Cởn……cùng làng……………………………………………

– Sinh: Lê Văn Mật……………………………………………………………

b/ Lê Đại Sửu……………………………………………………………………

* Vợ: Nguyễn Thị Ước…………………………………………………………

1/ Lê Thị Trinh…………………………………………………………………

– Sinh: Quý…………………………………………………………..

2/ Lê Đại Thái……………………………………………………………….

* Vợ Nguyễn Thị Lơn…………………………………………………………….

– Sinh: Lê Đại Hợi ………(liệt Sỹ)……………………………………………

Lê Đại Tân……………………………………………………………..

Lê Thị Dần……………………………………………………………..

Lê Thị Tỵ………………………………………………………………

Lê Đại Tấn…………………………………………………………….

3/ Lê Đại Vinh…………………………………………………………….

– Sinh: Lê Đại Long……………………………………………………………

Lê Đại Biên……………………………………………………………

– Cư trú: thành phố Thanh Hóa…………………………………………….

c/ Lê Đại Mạu………………………………………………………………….

* Vợ Lê Thị Khơi………………………………………………………………

1/ Lê Đại Ngạu……………………………………………………………….

* Lê Thị Nhõn……………………………………………………………………

– Sinh: Lê Thị Hồng……………………………………………………………

Lê Đại Quyết………………………………………………………….

Lê Thị Tiến……………………………………………………………

Lê Đại Đạo……………………………………………………………

Lê Thị Đoàn……………………………………………………………

Lê Thị Kết……………………………………………………………..

2/ Lê Thị Cường…………………………………………………………….

* Chồng: Lê Trọng Nhạn………….liệt sỹ chống Mỹ………………………….

– Sinh: Lê Trọng Thắm………………………………………………………

Lê Thị Thặm………………………………………………………….

3/ Lê Thị Hương…………………………………………………………….

* Chồng: Nguyễn Văn Công……………………………………………………

– Cư trú: xóm 14 thôn Bắc Sơn, Hải Nhân……………………………………

– Sinh: Nguyễn Thị Vân………………………………………………………

d/ Lê Thị Thìn…..lấy chồng cùng xóm……………………………………….

– Con: Lê Thị Nại……………………………………………………………….

– Chồng: Lê Hữu Nhự………………………………………………………….

e/ Lê Thị Long………………………………………………………………

* Chồng: Nguyễn Bá Lởng…….cùng xóm……………………………………

– Con: Nguyễn Thị Thức…….lấy chồng trong nam…………………………

Nguyễn Bá Duy………………………………………………………

Nguyễn Bá Quy………………ở Bình Phước………………………..

g/ Lê Thị Thủy……………………………………………………………

* Chồng: Lê Trọng Kếch……..cùng xóm…………………………………….

-Con: Lê Trọng Danh………………………………………………………

* Vợ: Nguyễn Thị Viên………………………………………………………

– Sinh: Lê Thị Giõi…………ở Nha Trang, Khánh Hòa……………………..

Lê Trọng Tuần……………………………………………………….

Lê Trọng Sang……………………………………………………….

Lê Thị Xuân…………………………………………………………

Lê Trọng Thơm………………………………………………………

ĐỜI THỨ 4

Hiển Tổ Cô Hà Thị Nghiệt (trưởng nữ) con cụ Hà Trọng Thại………………….

* Chồng: Nguyễn Viết Song quê Khánh Vân, Hải Nhân……………………….

(ông Thầy Lênh) có 3con gái………………………………………………………

1. Nguyễn Thị Lênh………………………………………………………..

2. Nguyễn Thị Kêch……………………………………………………….

3. Nguyễn Thị Cược……………………………………………………….

A – Nguyễn Thị Lênh lấy chồng cùng xóm……………………………………….

– Con: 1/ Lê Thị Hoạt lấy chồng ở Bình Minh……………………………………

2/ Lê Thị Vát………………………………………………………………….

– Sinh: Nguyễn Thị Đoài……………………………………………………………

3/ Lê Công Điềm………………………………………………………………

* Vợ: Nguyễn Thị Tóc……………………………………………………………

– Sinh: Lê Thị Diệu…………………………………………………………………

Lê Công Dung……………………………………………………………..

Lê Công Doãn………………………………………………………………

Lê Công Đạu……………………………………………………………….

Lê Thị Nhuận……………………………………………………………….

Lê Thị Duyệt……………………………………………………………….

Lê Thị Duệ………………………………………………………………….

4/ Lê Công Thoại……………………………………………………………….

– Sinh: Lê Công Tạo………………………………………………………………..

Lê Công Thai……………………………………………………………….

B – Nguyễn Thị Kêch…………………………………………………………………

* Chồng: ông Thầy Thệch….quê Hải Hòa, Tĩnh Gia………………………………..

– Con: 1/ Nguyễn Thị Thệch………………………………………………………….

– Sinh: Lê Đình Liễn………………………………………………………………….

2/ Nguyễn Trọng Danh…………………………………………………………

* Vợ; Lê Thị Cời……………………………………………………………………..

– Sinh: Nguyễn Trọng Mỡn…………………………………………………………..

Nguyễn Trọng Thiên…………………………………………………………

Nguyễn Thị Hương……………………………………………………………

Nguyễn Thị Nhiên…………………………………………………………….

Nguyễn Thị Chiên…………………………………………………………….

3/ Nguyễn Trọng Dương………………………………………………………

– Sinh: Nguyễn Trọng Liễu………………………………………………………….

4/ Nguyễn Trọng Thân…………………………………… ………………….

– Sinh: Nguyễn Trọng Thiện…………………………………………………………

Nguyễn Trọng Lương………………………………………………………..

Nguyễn Chí Hiền………………………………………………………………

Nguyễn Trọng Thành…………………………………………………………

Nguyễn Thị Can……………………………………………………………….

Nguyễn Thị Nguyên…………………………………………………………..

C – Nguyễn Thị Cược lấy chồng xóm mong, thôn Bắc Hải………………………

– Con: Lê Tất Vĩnh……………………………………………………………………..

Lê Tất Lâm………………………………………………………………………

Lê Tất Sơn………………………………………………………………………

Hiển Tổ Cô Hà Thị Hương (đời thứ 4) con nuôi cụ Hà Trọng Thoại)………………………………………………………….

* Chồng: Lê Hữu……(gọi cố Đua) cùng xóm ……………..

– Con:1/ Lê Thị Đua………………………………………..

– Sinh: Mai Thị Hạp (con chồng trước)………………….

Lê Thị Toản………………………………………..

Lê Thị Dân………………………………………….

2/ Lê Thị Lanh………………………………………

* Chồng: Nguyễn Như Lợc…………………………………………

– Sinh: Nguyễn Thị Cần…………………………………………..

Nguyễn Như Thắng……………………………………….

Nguyễn Như Vinh…………………………………………

Nguyễn Thị Chinh…………………………………………

Nguyễn Thị Viên (Giõi)………………………………..

3/ Lê Thị Dàu……………lấy chồng cùng xóm…………….

– Con: a/ Nguyễn Thị Hướng…..chồng Lê Trọng Tráng…………

– Sinh: Lê Trọng Cương…………………………………………

Lê Trọng Vượng………………………………………..

Lê Thị Thìn…………………………………………….

Lê Thị Thân……………………………………………..

Lê Thị Sáu……………………………………………….

b/ Nguyễn Như Sơn (bạng)……………………………….

– Sinh: Nguyễn Thị Hòa…………………………………………

Nguyễn Như Bình……………………………………….

Nguyễn Thị Vinh……………………………………….

c/ Lê Trọng Chuân……..(con chồng đời sau)……………

4/ Lê Hữu Ca……………………………………………….

– Con: a/ Lê Hữu Khoa……………………………………………

– Sinh: Lê Hữu Mai…………………………………………….

Lê Thị Tuyết…………………………………………..

Lê Thị Lan……………………………………………..

Lê Thị Hiền…………………………………………….

Lê Thị Tâm…………………………………………….

Lê Hữu Lương…………………………………………….

b/ Lê Hữu Châu………..liệt sỹ chống Mỹ…………………..

c/ Lê Thị Ngạn lấy chồng ở xã Xuân Lâm………………

* *

*

HIỂN TỔ CÔ HÀ THỊ VANG (đời thứ4) con gái đầu cụ Hà Trọng Tơng (cụ Tơng là con trai thứ 2 của cố Phiếm)……….

* Chồng: Lê Sỹ…………………cùng xóm………………….

– Con: a/ Lê Sỹ Thân………………………………………..

– Sinh: 1. Lê Thị Duân lấy chồng xóm Thượng Đông…….

– Các con: Hòa, Lai, Ưa…………………………………………

2. Lê Sỹ Ca……………………………………………..

* Vợ: Lê Thị Tơng……………………………………………

– Các con: Lê Thị Sen………………………………………..

Lê Sỹ Thi…………………………………………

Lê Sỹ Trì……..(vợ Ngãi)…………………………

Lê Sỹ Sự…………………………………………..

3. Lê Sỹ Soa…….(vợ Lê Thị Kỉnh)…………………

– Các con: Lê Sỹ Thống……………………………………….

Lê Minh Nhất………………………………………

Lê Sỹ Định………………………………………..

Lê Sỹ Thanh……………………………………….

4. Lê Thị Duấn………..lấy chồng ở xóm Thượng Nam

– Các con: Nguyễn Thị Huy…………………………………….

Nguyễn Bá Trạch……………………………………

5. Lê Thị Duẩn……….lấy chồng ở xóm Thượng Nam….

– Các con: Lê Thị Nam…………………………………………….

Lê Hữu Nhường……………………………………….

6. Lê Thị Duần………Lấy chồng ở tỉnh Hà Tây…………

b/ Lê Thị Tuần………………………………………………

* C hồng: Mai Đức Quờn……………………………………….

– Các con: Mai Thị Suơn……………………………………….

Mai Đức Lẫu (Dung) ở Vũng Tàu………………….

Mai Đức Văn ……….ở Vũng Tàu…………………..

Mai Đức Minh…… ở Đồng Xoài, Bình Phước……

 

HIỂN TỔ CÔ HÀ THỊ DƠNG (đời thứ 4) con gái cụ Hà Trọng Tơng

* Chồng cùng xóm………………………………………………..

– Con: 1. Nguyễn Như Dơng……….(không có con)……………

2. Nguyễn Như Tri…………..(không có con)……………

3. Nguyễn Thị Bờng………………………………………

– Sinh: Mai Thị Minh…………………………………………….

Mai Đức Trung……………………………………………

Mai Đức Nhung…………………………………………..

4. Nguyễn Thị Nhoán……………………………………….

– Sinh: Lê Thị Xoan…………..(đã chết)………………………….

Lê Thị Đào……………………………………………….

HIỂN TỔ CÔ HÀ THI VỮNG (đời thứ 4) con gái trưởng cụ Hà Trọng Hàn

– Con: 1. Lê Hữu Vững….(vợ Mai Thị Hường cung xóm)…….

– Con nuôi: Lê Hữu Nhặt ….vợ Mai Thị Nga…………………

– Sinh: Lê Thị Lịch……………………………………………

Lê Thị Sử…………………………………………….

Lê Hữu Dụng…………………………………………

Lê Hữu Bình……………………………………………

* *

*

HIỀN TỔ CÔ HÀ THỊ VỢI.

· Chồng: Lê Trọng Điều…………..cùng xóm…………………

– Con: a – Lê Trọng Tuởn…………………………………………

– Sinh: 1. Lê Trọng Duấn………………………………………..

* Vợ: Mai Thị Lợng………………………………………………

– Các Con: Lê Trọng Do…………………………………………

Lê Trọng Quyền…………………………………….

Lê Thị Hận…………………………………………

2. Lê Trọng Duyên………………………………………..

* Vợ: Lê Thị Huân………………………………………………

– Các con: Lê Thị Yên…………………………………………

Lê Thị Yến…………………………………………

Lê Trọng Thúy…………………………………….

Lê Thị Trọng………………………………………

Lê Trọng Long…………………………………….

3. Lê Thị Xuyến…………………………………………..

– Các Con: Lê Thị Thủy…………………………………….

Lê Hữu Chung………………………………….

4. Lê Trọng Xuyên…………………………………………..

* Vợ: Mai Thị Khoa…………………………………………..

– Các con: Lê Thị Tăng…………………………………………

Lê Thị Nên………………………………………….

Lê Trọng Ba………………………………………….

B – Lê Thị Toan……………………………………………………

* Chồng Nguyễn Bá Kiên………………….cùng xóm…………….

– Con: Nguyễn Thị Hưu………………………………………………………………… * Chồng: Lê Hữu Nụ…….cùng xóm……………………………..

– Các con: Lê Hữu Thành………………………………………..

Lê Hữu Trì……………………………………………

Lê Thị Tý…………………………………………….

Lê Hữu Tuấn…………………………………………

 

HIỂN TỔ CÔ HÀ THỊ VÂY ( đời thứ 4) con gái út cụ Hà Trọng Hàn

* Chồng Mai Huy Tỉnh……Cùng xóm…………………………..

– Con: 1. Mai Huy Toán……………………………………….

* Vợ: Lê Thị Cầm ………………………………………………

– Các con: Mai Huy Thuần………liệt sỹ chống Mỹ……………..

Mai Huy Túy………….vợ tên Lẹ…………………….

2. Mai Thị Xoán………………………………………………..

* Chồng: Nguyễn Đăng Lư…………………………………..

– Các con: Nguyễn Đăn Lộc………………………………….

3. Mai Thị Doạt………………………………………………

* Chồng: Nguyễn Văn Viên…quê Đồng Bạng, Định Hải, vào miền nam năm 1985……………………………………………

– Các con: Nguyễn Văn Long…………………………………..

Nguyễn Văn Trọng………………………………

Nguyễn Văn Kim……………………………….

Nguyễn Thị Liên…………………………………

ĐỜI THỨ 5

 

HIỀN CÔ HÀ THỊ TUỚI (con gái thứ 2 cố Tuởi)………………

* Chồng: Lê Văn Cớt – quê xã Hải Hòa, Tĩnh Gia……………….

– Con: A – Lê Văn Miễn…………………………………………

* Vợ: Nguyễn Thị Hiền………………………………………….

– Các Con: 1- Lê Thị Thận …..chồng Bình Minh……………

– Sinh: Vũ Tuấn Ánh………………………………….

Vũ Tuấn Dương………………………………

Vũ Thị Thoa…………………………………..

Vũ Thị Thoa……………………………………

Vũ Thị Ngọc…………………………………….

Vũ Thị Hoa……………………………………

Vũ THị Hiền…………………………………….

2 – Lê Văn Dũng………………………………………………….

* Vợ: Nguyễn Thị Sự……………………………………………

– Sinh: Lê Hồng Quân……………………………………………

Lê Thị Hồng Vân………………………………………

Lê Thị Hồng Vinh………………………………………

3 – Lê Vặn Cương………………………………………………..

* Vợ: Trịnh Thị Hoan…………………………………………….

– Sinh: Lê Văn Bằng……………………………………………….

Lê Văn An………………………………………………….

4 – Lê Thị Nhung……………………………………………….

* Chồng: Mai Hồng Thắng. – quê xã Phú Sơn, Tĩnh Gia………

– Sinh: Mai Hồng Thái………………………………………..

Mai Thị Như………………………………………….

Mai Thị Ngần………………………………………….

5 – Lê Thị Cường……………………………………………….

Chồng: Mai Huy Ngọc – quê thôn Đồng Tâm, Hải nhân, Tĩnh Gia

– Sinh: Mai Thị Dung…………………………………………..

Mai Thị Duyệt…………………………………………..

Mai Thị Vinh……………………………………………

Mai Thị Dục……………………………………………

Mai Thị Chi……………………………………………..

B – Cao Văn Lưỡng con chồng khác………………………….

– Cư trú: Quỳnh Lưu, Nghệ An………………………………….

– Con: Cao Văn Cảnh……………………………………….

Cao Văn Quang……………………………………..

Cao Văn Lưu………………………………………..

Cao Thị Lịch………………………………………..

Cao Thị Lộc…………………………………………

Coa Thị Dung………………………………………..

C – Lê Thị Hoa con chồng khác………………………………

– Cư trú: xóm 7 Khánh Vân, Hải Nhân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa……

– Con: Lê Văn năm………………………………………….

Lê Văn Bảy……………………………………………

Lê Văn Cửu…………………………………………..

Lê Thị Sáu…………………………………………….

Lê Thị Bát…………………………………………….

Lê Thị Hoa……………………………………………

* *

*

HIỂN CÔ HÀ THỊ CHỚI (con gái út cố Tuởi)

* Chồng: Nguyễn Trọng Đinh….- quê xóm Cổ Đông, thị trấn Còng, Tĩnh Gia

A – Nguyễn Trọng Hướng ………………………………………

* Vợ: Vũ Thị Ới…………………………………………………

– Con: 1 – Nguyễn Trọng Thung ………………………………

* Vợ: Nguyễn Thị Chiên………………………………………..

– Sinh: Nguyễn Thị Tuyết………………………………..

Nguyễn Trọng Hùng………………………………..

Nguyễn Trọng Cường……………………………….

2 – Nguyễn Thị Hường lấy chồng ở Yên M ỹ…………….

3 – Nguyễn THị Hòng……….lấy chồng ở Đà Nẵng…………….

4 – Nguyễn Trọng Dung………………………………………….

* Vợ: Ngyuễn Thị Oanh…………………………………………

– Sinh: Nguyễn Tiến Dũng…………………………………….

Nguyễn Thị Thanh Hoa………………………………..

Nguyễn Thị Thanh Hồng………………………………

B – Nguyễn Trọng Đông………không có vợ con……………….

C – Nguyễn Thị Đặc……………………………………………..

* Chồng: Lê Đình Thắng – ở thị trấn Còng, Tĩnh Gia………….

– Sinh: Lê Thị Lợi…………………………………………….

Lê Thị Lộc……………………………………………..

Lê Thị Nhung…………………………………………..

Lê Thị Ân…………………………………………..

Lê Đình Sâm…………………………………………

D – Nguyễn Thị Hoan……………………………………………

* Chồng: Chu Văn Như………………………………………..

– Cư Trú: xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước…………..

– Con: Chu Văn Thái…………………………………………..

* *

*

HIỂN CÔ HÀ THỊ HUỲNH (con gái một, cố Hà Trọng Huỳnh)

* Chồng: Mai Xuân Khơi ở Thượng Nam, Hải Nhân…………

– Con: A – Mai Xuân Bảng……………………………………

* Vợ: Lê Thị Én…………………………………………………..

– Sinh: Mai Xuân Bông……………………………………….

Mai Thị Hương……………………………………….

Mai Xuân Thanh…………………………………………

Mai Xuân Ninh…………………………………………

B – Mai Xuân Cược……………thất lạc chưa rõ tung tích………

ĐỜI THỨ 6

 

Hà Thị Đởm………………(con gái ông Hà Trọng Sỹ)…………………

Ngày giỗ trong năm 05 tháng 07 âm lịch………………………………..

* Chồng: Đậu Trọng Minh……..quê Làng E, xã Hải Nhân, Tĩnh Gia……

– Con: A- Đậu Trọng Khân…………………………………………….

– Sinh: Đậu Trọng Ngân……………………………………………..

Đậu Trọng Khoa…………………………………………….

Đậu Trọng Tư………………………………………………..

Đậu Trọng Nam……………………………………………….

Đậu Thị Tâm…………………………………………………

B – Đậu Thi Khánh………………………………………………………..

* Chồng: Lê Văn Linh…quê xã Mai Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa……….

– Sinh: Lê Văn Lĩnh…………………………………………………….

Lê Văn Đạo…………………………………………………….

Lê Văn Ngọc…………………………………………………….

Lê Văn Lân……………………………………………………..

Lê Văn Lan ……………………………………………………..

C – Đậu Thị Thanh…………………………………………………………..

E – Đậu Trọng Bình…………………………………………………………

F – Đậu Trọng Hoàn……………………………………………………….

CHI THỨ 2

ĐỜI THỨ 2

Người con thứ hai của cụ Tự Phúc Vinh lên ở xứ cồn mả Me, giữa làng Cộng Phú, nay là thôn Thượng Nam, không rõ tên…………………………………………………….

Sinh được hai người con: 1trai, 1gái………………………………………………..

* *

*

ĐỜI THỨ 3

 1. Tằng Tổ Khảo. Hà Quí Công Tự phúc khang tỷ hiệu từ Huyên………….
 2. Tằng Tổ cô Không rõ tên………………………………………………….

Dòng đời con cháu nay còn ông Lê Văn Tài…………………………………..

Lê Văn Tựu ở thôn Đồng Tâm. Hải Nhân…………………………………….

ĐỜI THỨ 4
 1. Hiển Tổ Khảo, Hà Quí Công Thự Phúc Tơ tỷ hiệu Từ Ký…………………..
 2. Hiển Tổ Cô Hà Thị Khánh…………………………………………………..

ĐỜI THỨ 5

 1. Hiển Khảo Hà Trọng Thời – giỗ 15 tháng 11 âm lịch

– Hiền Tỷ ( vợ) Nguyễn Thị Thu – giỗ 27 tháng 4 âm lịch

 1. Hiển cô Hà Thị Còng………………………………………………………………

* *

*

ĐỜI THỨ 6

 1. Hà Thị Thọt…………………………………………………………………….
 2. Hà Thị Lọt………………………………………………………………………
 3. Hà Trọng Thực Giỗ 06 tháng 12

Vợ cả Nguyễn Thị Dư Giỗ 27 tháng 01

Vợ kế Lê Thị Lợng Giỗ 08 tháng 07

 1. Hà Thị Diệm…………………………………………………………………….
 2. Hà Thị Nhiễm…………………………………………………………………
 3. Hà Thị Thát………………………………………………………………….
 4. Hà Thị Thết…………………………………………………………………
 5. Hà Trọng Xồ…………………………………………………………………

– Vợ Lê Thị Hoạch………………………………………………………………..

 1. Hà Trọng Xứ………………………………………………………………….

– Vợ Nguyễn Thị Nhọn…………………………………………………………..

10.Hà Trọng Mười…………………………………………………………………

– Vợ Lê Thị………………………………………………………………………..

* *

*

ĐỜI THỨ 7

* Con Ông Hà Trọng Thợc:

1. Hà Trọng Lạc ………… ( Con Bà Cả)…………………………………………..

2. Hà Trọng Cẩn………… ( con Kế Mẫu)………………………………………..

3. Hà Thị Quyển………… ( con Kế Mẫu)……………………………………….

4. Hà Trọng Nguyễn ……… ( con Kế Mẫu)………………………………………..

Vợ Lê Thị Lương…………………………………………………………………….

5. Hà Trọng Nguyện Liệt sỹ chống Mỹ……………………………………….

6. Hà Trọng Phương ………. ( con Kế Mẫu)………………………………………

Vợ Lê Thị Lưu……………………………………………………………………..

7. Hà Thị Như …. ( con kế mẫu)……………………………………………..

* Con ông Hà Trọng Xồ:

1.Hà Trọng Cư……………… Liệt Sỹ chống Mỹ………………………………..

Vợ Lê Thị Mai……………………………………………………………………..

2. Hà Trọng Cương…………………………………………………………………..

Vợ Nguyễn Thị Dũng………………………………………………………………

3. Hà Thị Quyên……………………………………………………………………..

4. Hà Thị Căn………………………………………………………………………..

5.Hà Thị Thường……………………………………………………………………..

* Con ông Hà Trọng Xứ:……………………………………………………………..

1. Hà Trọng Lâm…………. Liệt Sỹ chống Mỹ…………………………………………………………….

Vợ Lê Thị Xuơn……………………………………………………………………..

* Con ông Hà Trọng Mười

1. Hà Trọng Việt………………………………………………………………………

Vợ ………………………………………………………………………………

2.Hà Trọng Hương…………………………………………………………………..

Vợ Lý……………………………………………………………….

 1. Hà Thị Hoa……………………………………………………………………
 2. Hà Thị Hồng……………………………………………………………………
 3. Hà Thị Hòng…………………………………………………………………..

* *

*

ĐỜI THỨ 8

I – A – Con ông Hà Trọng Lạc ( Cháu ông Hà Trọng Thợc)

1. Hà Thị Liên………………………………………

2. Hà Trọng Hoàn……………………………………

3. Hà Tọng Thành……………………………………

B – Con ông Hà Trọng Cẩn ( cháu ông Hà Trọng Thợc)

1. Hà Trọng Minh……………………………………..

2. Hà Trọng Thanh……………………………………

3. Hà Trọng Sơn……(con bà hai)…………………….

4. Hà Thị Thủy…………………………………………

5. Hà Thị Hồng………………………………………..

C – Con Hà Thị Quyển (cháu ngoại ông Hà Trọng Thợc)

1. Mai Huy Tuấn……………………………………………

2. Mai Huy Bình……………………………………………

3. Mai Huy Nguyên………………………………………..

4. Mai Thị Yến……………………………………………..

D – Con Ông Hà Trọng Nguyễn (cháu nội ông Hà Trọng Thợc)

1. Hà Trọng Bằng…………………………………………..

2. Hà Trọng Đại……………………………………………..

3. Hà Thị Lý………………………………………………….

E – Con ông Hà trọng Phương (cháu nội ông Hà Trọng Thợc)

1. Hà Thị Luyến…………………………………………….

2. Hà Trọng Nam…………………………………………….

3. Hà Trọng Hòa…………………………………………….

F – Con Hà Thị Như (cháu ngoại ông Hà Trọng Thợc)

1. Lê Trọng Quyên…………………………………………

2. Lê Thị Hiền……………………………………………..

* *

*

II/ A – Con ông Hà Trọng Cư (cháu nội ông Hà trọng Xồ)

1. Hà Trọng Định………………………………………

2. Hà Thị Mận………………………………………….

3. Hà Thị Nga………………………………………….

B – Con ông Hà Trọng Cương (cháu nội ông Hà trọng Xồ)

* *

*

III/ Con ông Hà Trọng Lâm (cháu nội ông Hà Trọng Xừ)

1. Hà Trọng Hiền………………………………………

* Vợ: Nguyễn Thị Thu……………………………………..

* *

*

IV/ A – Con ông Hà Trọng Việt (cháu nội ông Hà Trọng Mười)

1. Hà Trọng………………………………………………

2. Hà Trọng……………………………………………..

B- Con ông Hà Trọng Hương (cháu nội ông Hà trọng Mười)

BÊN NGOẠI – CHI THỨ 2

ĐỜI THỨ 4

I/ Hiển Tổ cô Hà Thị Khánh ( đời 4) con gái cụ Hà Trọng Khang chồng Lê Hữu Khôi cùng làng

Các con là:

A. Lê Hữu Chước, con là:

1. Lê Thị Mấu chồng Nguyễn Văn Kỳ cùng làng, các con là:

a. Nguyễn Văn Nhuận vợ là Nguyễn Thị Cặn

b. Nguyễn Thị Nhã chồng là Lê Trọng Hảo

2. Lê Hữu Mau vợ Nguyễn Thị Nhoán

Con gái: a. Lê Thị Đào chồng là Lê Đại Chung

Đào là cháu cố Dờng ở đời 4 chi I vì Nhoán là con cố Dờng

B. Lê Hữu Vát vợ Nguyễn Thị Phiên

Các con là:

1. Lê Thị Quynh

2. Lê Thị Dinh

3. Lê Hữu Thịnh vợ Lê Thị Xuyến

4. Lê Hữu Khánh vợ Mai Thị Khướn ( con là Khiêm, Khương)

C. Lê Hưữ Át vợ Lê Thị Phát

Các Con:

1. Lê Thị Cúc chồng Lê Trương Bạng

2. Lê Hữu Nụ vợ Nguyễn Thị Hưu

II/ Hà Thị Cờng ( đời 5) con gái cụ Hà Trọng Tơ chồng Lê Hữu Cừ cháu cụ Hà Trọng Phiếm ( đời 3) ở chi I

Con là Lê Hữu Nhự

Cháu là Lê Hưu Hoàn, Hanh, Ánh, Hào, Quang

III/ A – Hà Thị Thọt ( đời 6) con gái đầu cụ Hà Trọng Thười chồng Nguyễn Văn Miện, các con là:

a/ Nguyễn Văn Viên vợ Mai Thị Doạt là con gái cụ Hà Thị Vây đời bốn chi I

Các con:

1. Nguyễn Văn Long

2. Nguyễn Văn Trọng

3. Nguyễn Thị Kim

4. Nguyễn Thị Liên

b/ Nguyễn Văn Vinh, các con:

1. Nguyễn Văn Hiển

2. Nguyễn Văn Thơn

3. Nguyễn Thị Thông

c/ Nguyễn Thị Vân, con là:

1. Lê Trọng Nghĩa

B – Hà Thị Lọt – chồng Nguyễn Đăng Chư,

– Các con là:

a/ Nguyễn Đăng Lư vợ Mai Thị Xoán là con gái cụ Hà Thị Vây đời bốn chi I.

– Sinh:

1. Nguyễn Đăng Lộc

2. Nguyễn Thị Nguyệt

3. Nguyễn Thị Thanh

4. Nguyễn Thị Do

b/ Nguyễn Đăng Lưu – ở Quảng Bình.

c/ Nguyễn Đăng Đào – vợ Nguyễn Thị Lư.

– Sinh:

1. Nguyễn Đăng Đường

2. Nguyễn Đăng Dung

3. Nguyễn Đăng Dương

4. Nguyễn Thị Lương

5. Nguyễn Thị Lê

d/ Nguyễn Đăng Điều……..liệt sỹ chống Mỹ…………………

* Vợ: Nguyễn Thị Khanh……..có 2 con gái………………………

e/ Nguyễn Thị Đừu…….chồng Mai Huy Ngơi……………….

– Sinh: 1. Mai Huy Ngọc………………………………..

* Vợ: Lê Thị Cường…cháu gái bà Hà Thị Tuởi (đời thứ 5 chi I)

2. Mai Thị Lan……………………………………….

C – Hà Thị Diệm – chồng Lê Văn Tuân …………………………

* Các con: 1. Lê văn Tuấn……………………………………..

– Sinh: Lê Văn Thái……………………………………….

Lê Văn Tân………………………………………..

Lê Văn Thân………………………………………

Lê Thị Trọng………………………………………

Lê Thị Tuất………………………………………..

Lê Thị Tý…………………………………………

2. Lê Văn Tuyên……………………………………………..

– Sinh: Lê Văn Ngôn…………………………………………

3. Lê Văn Thoan……………liệt sỹ chống Mỹ………………

4. Lê Thị Hợp………lấy chồng ở thành phố Thanh Hóa…..

D – Hà Thị Nhiễm – chồng Lê Trọng Sâm – đi miền nam………

* Các con: Đào, Quế, Lan, Huệ………………………………..

E – Hà Thị Thát – chồng Mai Xuân Dự…………………………

* Các con: 1. Mai Thị Sen – chồng Lê Sỹ Giám………………….

– Sinh: Lê Thị Lan…………………………………………….

Lê Thị Thanh………………………………………….

Lê Thị Nghi……………………………………………

Lê Thị Nguyệt…………………………………………

Lê Thị Thủy…………………………………………..

Lê Ngọc Ánh…………………………………………

Lê Ngọc Bảy………………………………………….

2. Mai Xuân Cúc…….liệt Sỹ…………………………………

F – Hà Thị Thất – chồng Mai Đức Thát……………………………………………..

* Các con: Mai Đức Ngoãn………………………………………………………..

Mai Thị Ngoan………………………………………………………..

Mai Thị Hoàn………………………………………………………….

Mai Thị Toạn…………………………………………………………..

ĐỜI THỨ 7

I – Hà Thị Quyển (con gái ông Hà Trọng Thợc)……………………………………..

* Chồng: Mai Huy Châu………………………………………………………………

– Các con: Mai Huy Tuấn……………………………………………………………

Mai Huy Bình……………………………………………………………

Mai Huy Nguyên…………………………………………………………

Mai Thị Yến……………………………………………………………..

II – Hà Thị Như………………………………………………………………………

* Chồng: Lê Trọng Luận………………………………………………………………

– Các con: Lê Trọng Quang…………………………………………………………

Lê Thị Hiền…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

CHI THỨ III

ĐỜI THỨ 2 + 3 + 4

Từ khi bị đuổi khỏi làng Hà, người con trai thứ ba của cụ Vinh ở lại gần khu vực chợ Còng để sinh cơ lập nghiệp (không rõ tên tuổi) qua các đời thứ3 thứ 4 mỗi đời chỉ có một người con trai (không rõ tên tuổi)

ĐỜI THỨ 5

Hiền Khảo Hà Trọng Đốc…………………………………………..

– Ngày giỗ trong năm là ngày 15 tháng 08 âm lịch………………..

* Vợ: Nguyễn Thị Thể……………………………………………

– Ngày giỗ trong năm là ngày 01 tháng 06 âm lịch……………….

ĐỜI THỨ 6

1. Hà Trọng Sức………………………………………………….

– Ngày giỗ trong năm là ngày 14 tháng 02 ân lịch……………….

* Vợ: Lê Thị Lam……………………………………………….

2. Hà Thị Được………………………………………………….

* Chồng: Nguyễn Quốc Trung…….quê Nam Định…………….

ĐỜI THỨ 7

1. Hà Trọng Đức……………………………………………….

2. Hà Trọng Hùng…………………………………………….

* Vợ: Đặng Thị Hà……………………………………………

3. Hà Thị Nhuận………………………………………………

* Chồng: Nguyễn Văn Hàn……………………………………

4. Hà Thị Oanh……………………………………………….

* Chồng: Cao Văn Tuân……quê xã Xuân Lâm………………

5. Hà Trọng Năm…………………………………………….

* Vợ: Phạm Thị Hà…………………………………………..

ĐỜI THỨ 8

I – Con ông Hà Trọng Đức (cháu nội ông Hà Trọng Sức)…….

1. Hà Trọng Vinh……………………………………………..

2. Hà Trọng Tuấn…………………………………………….

3. Hà Thị Ngoan……………………………………………..

II – Con ông Hà trọng Hùng (cháu nội ông Hà Trọng Sức)

1. Hà Thị Hoa…………………………………………….

2. Hà Thị Hồng……………………………………………

3. Hà Trọng Hòa………………………………………….

III – Con Hà Thị Nhuận (cháu ngoại ông Hà Trọng Sức)…….

1. Nguyễn Văn Nam……………………………………….

2. Nguyễn Văn Bắc…………………………………………………………………..

3. nguyễn Thị Hàm…………………………………………………………………..

IV – Con Hà Thị Oanh (cháu ngoại ông Hà trọng Sức)……………………………….

1. Cao Ngọc Anh…………………………………………………………………….

2. Cao Ngọc Ánh…………………………………………………………………….

V – Con Hà Trọng Năm (cháu nội ông Hà Trọng Sức)…………………………………

1. Hà Trọng Sơn……………………………………………………………………..

BÊN NGOẠI – CHI THỨ III

ĐỜI THỨ 6

I – Hà Thị Được…………………………………………………………………………

* Chồng: Nguyễn Quốc Trung….quê Nam Định……………………………………..

– Các con: 1. Nguyễn Thị Hoa……………………………………………………….

2. Nguyễn Thị Hòa……………………………………………………….

3. Nguyễn Thị Bình……………………………………………………….

DỰ TOÁN XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ

– Khởi công ngày 25 tháng 02 năm 1994 (Giáp Tuất)

– Khánh thành ngày 09 tháng 06 năm 1995. ( âm lịch ngày 12 tháng 05 Ất Hợi)

* Tổng kinh phí: 1.968.000đ

(Một triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng)

* Chi phí công trình:

1. Mua vật liệu các loại 1.225.000

2. Công thợ 403.000

3. Chi phí chung 340.000

Tổng cộng 1.968.000

* Phần kinh phí,vật tư do các đầu đinh và cá nhân ủng hộ.

1. Thu đầu đinh 550.000

2. Các cá nhân ủng hộ 1.418.000

Cộng 1.968.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

T

T

Họ và tên Số đinh Thành tiền
1 Hà Trọng Bảo 03 30.000
2 Hà Thị Tuậy 01 10.000
3 Hà Thị Lan 01 10.000
4 Hà Thị Trà 01 10.000
5 Hà Trọng Ấm 02 20.000
6 Hà Trọng Tuấn 0.3 30.000
7 Hà Trọng Hương 01 10.000
8 Hà Trọng Hùng 03 30.000
9 Hà Trọng Tân 02 20.000
10 Hà Thị Tú 01 10.000
11 Hà Thị Thanh 01 10.000
12 Hà Trọng Bình 02 20.000
13 Hà Trọng Nễ 01 10.000
14 Hà Trọng Len 05 50.000
15 Hà Trọng Khản 01 10.000
16 Hà Trọng Thắng 02 20.000
17 Hà Trọng Đãn 03 30.000
18 Hà Thị Hường 01 10.000
19 Hà Trọng Lạc 03 30.000
20 Hà Trọng Cẩn 03 30.000
21 Hà Trọng Nguyễn 03 30.000
22 Hà Trọng Cương 03 30.000
23 Hà Trọng Hiền 01 10.000
24 Hà Trọng Việt 03 30.000
25 Hà Trọng Đức 01 10.000
26 Hà Trọng Hùng 01 10.000
27 Hà Trọng Năm 01 10.000
28 Đỗ Trọng Minh 02 20.000
29
31
32
Tổng cộng 550.000

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ỦNG HỘ

*Tiền mặt.

 

T

T

Họ và tên Số tiền
1 Hà Trọng Khản 100.000
2 Hà Trọng Đãn 275.000
3 Hà Trọng Bảo 100.000
4 Hà Trọng Lạc 100.000
5 Hà Trọng Bình 50.000
6 Hà Trọng Hoàn 50.000
7 Lê Văn Miễn 10.000
8 Cao Văn Lưỡng 10.000
9 Hà Thị Tuậy 50.000
10 Lê Văn Sâm 10.000
11 Nguyễn Trọng Thung 10.000
12 Hà Trọng Ấm 50.000
Tổng cộng 815.000

* Vật Liệu:

1. Hà Trọng Hương 100kg vôi

2. Hà Trọng Bảo 10kg sắt ф6

3. Hà Trọng Khản vật liệu trị giá 235.000đ

4. Hà Trọng Bảo – vật liêu trị giá 313.000đ.

* Công Thợ.

1. Hà Tiến Hùng (Bảo) 55.000đ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DANH SÁCH TIẾN CÚNG VÀO NHÀ THỜ HỌ

 

1. Ông Hà Trọng Hương.

– 1 Bức Hoành Phi, 01đôi câu đối 180.000đ

– 01bộ trống (lớn + con) 350.000đ

2. Hà Trọng Bình.

– 1 bộ đồ đồng ngũ sự + 1 bức nghinh môn 900.000đ

3. Hà Trọng Hùng.

Hà Trọng Tân

Hà Thị Thanh

Hà Thị Tú

– 1 Chông đồng. 400.000đ

4. Hà Trọng Đãn

– 2 mâm bòng, 2 bát hương.

– 4 bộ be chén rượi thò 29.000đ

5. Hà Trọng Thắng……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

6. Hà Tiến Hùng. (Bảo)……………………………………………………………..

– 1 Cặp lục bình bằng gốm sứ cao 1,5m……………………………………….

7. Hà Trọng An + Hà Thị Tâm……………………………………………………

– 1 bộ bàn ghế nhựa…………………………………………………………….

8. Hà Thị Thanh + Vũ Trọng Hoàng…………………………………………………

– 1 bộ Đại tự- câu đối. ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

NÂNG CẤP NHÀ THỜ

HỌ: HÀ TRỌNG LẦN II

– Được xây dưng ngày …..tháng……năm 2005 trên nền đất của nhà thờ cũ.

– Tổng diện tích là: 88 M2

– Diện tích xây dựng là: 56 M2 .Nhà cấp 4.

BẢNG PHỤ LỤC.

T
T
Tên vật tư Đơn

vị

tính

Khối

Lượng

Đơn giá Thành

Tiền

Ghi chú
1 Đá chẻ xây móng M3 11,5 57.400 660.100
2 Đá 1/2 M3 6,0 80.000 480.000
3 Cát xây M3 30,4 52.000 1.580.800
4 Gạch tuy nen viên 15.000 330.000 4.950.000
5 Xi măng Nghi Sơn kg 7.650 740.000 5.661.000
6 Sắt Thái Nguyên ф6 kg 236 8.300 1.958.800
7 Sắt Thái Nguyên ф10 cây 0,7 57.000 399.000
8 Sắt Thái Nguyên ф12 cây 10 74.000 740.000
9 Sắt Thái Nguyên ф14 cây 0,6 96.000 576.000
10 Lát nền gạch 400×400 M2 39,2 52.000 2.038.400
11 Đất đổ nền m3 20,5 20.000 410.000
12 Cốt pha M2 65,0 25.000 1.400.000
13 Rồng con 0,4 1.504.000
14 Cánh cửa +chắn song M2 12,2 450.000 5.500.000
15 Công xây dựng M2 9.920.000
16 Bàn thờ cái 0,3 350.000 1.050.000
17 Chi phí chung 2.977.000
Tổng cộng 41.805.100

Ban kiên thiết

VĂN TẾ TIÊN TỔ

Theo tục lệ trên năm đời tống giỗ, hàng năm cả đại tôn hoặc từng chi tập trung làm lễ Tổ hoặc Xuân Tế.

* VĂN XUÂN TẾ ( tế Họ)

Hôm nay ngày 10 tháng chạp năm …………… (…..tháng giêng năm 201……)

Hậu duệ tôn là: Hà Trọng Bảo – Trưởng Tộc Họ Hà Trọng, hội cùng các chú, các bậc kỳ lão trong họ và dâu rể con cháu nội ngoại kỉnh cầu quí tân.

Nay nhân ngày giỗ tổ, vâng theo lệ cổ, sắm các lễ vật gồm xôi gà, xôi thịt, trầu rượi, hương đăng, hoa quả.

Trước linh vị của.

– Cao cao Tổ Khảo, Tổ Tỷ Tự Phúc Vinh.

– Cao Tằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ Tự phúc Cố phiếm.

– Tằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ tự phúc Thoại, Tự Phúc Tơng, tự Phúc Hàn, Tự Phúc Khang.

– Hiền Tổ khảo, Tổ Tỷ Tự Phúc Cố Tuổi, Tự Phúc Tơ.

– Hiển Cô Tự phúc Tuổi.

– Hiển Khảo, Hiển Tỷ, Hà Trọng Sỹ, Hà Trọng Thuời, Hà Trọng Đốc.

Và liệt vị tiên linh.

Chúng cháu trộm nghĩ rằng.

– Hưởng gạo thơm, cần nhớ công lam lũ.

– Uống nước ngon, phải tìm giếng trong xanh.

– Người sinh hưởng khí đất trời, chung qui cùng đạo.

– Đời trọng báo ơn tiên tổ xuất phát tự tâm tình.

Kính nghĩ: Tiên linh ta.

– Kiệm cần gây cơ nghiệp, trung hậu giữ gia thanh.

– Qua cuộc bể dâu, dầm sương giãi gió.

– Vững tay chèo lái, vượt thác băng ghềnh

– Đời càng vững cây bền gốc.

– Ngày thêm thắm lá tươi cành.

– Con cháu nhiều bề tiến bộ, tổ tiên muôn thuở hiển vinh.

– Nhân ngày giỗ tổ, ngưỡng mộ tôn vinh.

– Dâng bày lễ nhỏ, giải tỏ lòng thành.

– Ngưỡng vọng tổ tiên, ban phúc ấm.

– Độ trì con cháu được yên lành.

Kính các vị tiên linh và tầng tầng lớp lớp con cháu thương vong, theo gót tổ tông, cùng về âm hưởng.

Kính cáo táo quân, thổ thần long mạch chứng giám.

Cẩn cáo.

VĂN CÚNG GIỖ TỔ

Chỉ đọc đoạn “ Trước linh vị của cao cao Tổ Khảo, Tổ Tỷ Tự Phúc Vinh”

( chỉ đọc linh vị của vị được cúng cao nhất trong từ đường. khi Xuân Tế (tế họ) Thì mới đọc linh vị tất cả tiên tổ được liệt thờ)

Xuân Giáp Thân 2004.

Ông Hà Trọng Đãn bổ sung và viết lại

Xong ngày 06 tháng 02 Giáp Thân.

Năm 2010 Hà Ngọc Anh cháu đời thứ 8 đánh máy thiết kế biên soạn.

Bản gốc đăng tại trang:

LĂNG MỘ CHI 1 HỌ HÀ TRỌNG TĨNH GIA

Lăng mộ gia đình Ông Bảo Chi 1

http://vn.360plus.yahoo.com/hangocanhhuong/article?mid=106&prev=1&next=162

Gia phả Họ Lưu làng Yên Tôn Hạ, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC 

Lịch sử và nguồn gốc của Họ Lưu Làng Yên Tôn Hạ, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá

 I.  Lịch sử và nguồn gốc.

     Họ Lưu chính quê ở làng Đa Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

          Từ làng Đan Nê ông cha ta đã từ giã quê hương của chính mình đi làm nghề dạy học chữ Hán Nôm ngày xưa do triều đình phong kiến áp đặt. 

Ông tên là: Lưu Huy Đễ, ông làm nghề dạy học ở làng Yên Tôn Hạ, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa.


Ông sang đây dạy học với tư cách là một nhà nho giáo, từ đó bà con, già trẻ, trai gái trong làng ai cũng mến phục. Trong thời gian dạy học ông đã kết duyên cùng bà: Vũ Thị Nhàn, con ông: Cử Võ, người làng Phù Lưu, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa.

Khi kết duyên cùng bà Vũ Thị Nhàn ông đã sinh được mấy người con như sau: ông sinh được một người con trai và một người con gái.

Con trai tên là : Lưu Huy Tố

Con gái không rõ tên

Ông Lưu Huy Tố kết duyên cùng bà Trịnh Thị Huệ (không rõ nguồn gốc bà Huệ) sinh được 3 người con trai tên là:

1/ Ông Lưu Huy Khoát

2/ Ông Lưu Huy Đạt

3/ Ông Lưu Huy Đại

     Ngoài ra ông Lưu Huy Tố còn kết duyên cùng bà: Trịnh Thị Thính (vợ hai ông Tố và không rõ quê quán) và sinh được một người con gái (không rõ tên) sau đó lấy chồng về họ ông Trình.

II Các chi và các cành.

A . CHI THỨ NHẤT

1. Ông Lưu Huy Khoát

Ông không có vợ, không có con, ông mất lúc còn nhỏ.

2. Ông Lưu Huy Đạt

Lấy bà Nguyễn Thị Phàn (không rõ làng nào) sinh được 3 người con trai và 1 người con gái tên là:

1. Ông Lưu Huy Cung (mất lúc còn nhỏ)

2. Ông Lưu Huy Quyển

3. Ông Lưu Huy Quốn

          4, Bà Lưu Thị Ba (lấy chống ở làng Yên Tôn Thượng rồi mất)

I. Cành thứ nhất.

Ông Lưu Huy Quyển lấy bà Trịnh Thị Phẩm, vợ kế là bà Trịnh Thị Dần.

     Bà Phẩm sinh được ông Lưu Huy Uyển, lấy bà Nguyễn Thị Pháo thuộc họ ông Nguyễn Văn Nghĩa (Đắc). Bà Pháo sinh được 3 người con gái tên là:

–  Chị Lưu Thị Lói

– Chị Lưu Thị Soai (đã mất)

– Chị Lưu Thị Doai (đã mất )

Bà Dần sinh được 3 người con gái và một người con trai tên là:

– Lưu Thị Dung

– Lưu văn Bao

– Lưu Thị Bảnh

– Lưu Thị Bối

Bà Dung lấy chồng Phù Lưu tên là Nguyễn Văn Nam, hiện nay về cành nhà anh Mên.

Bà Bảnh lấy chồng là ông Nguyễn văn Thặn thuộc cành ông Cờ, bà Lắm.

Bà Bối lấy chồng làng Đông Môn xã Vĩnh Long (hiện không có con cái gì)

Ông Lưu văn Bao lấy bà: Nguyễn thị Ngượn (đã mất) và bà kế là bà: Nguyễn Thị Nhượng.

Bà Ngượn sinh được 3 người con trai và 3 người con gái:

Con trai:

– Lưu Văn Tích (mất lúc còn nhỏ)

– Lưu Văn Cổn

– Lưu Văn Trung

Con gái:

– Lưu Thị Thợn (lấy chồng Phù Lưu rồi chuyển đi Hải Phòng)

– Lưu Thị Chinh (lấy ông Trúc ở làng)

– Lưu Thị Thạnh (lấy ông Trịnh Văn Khuyến cùng làng)

Bà kế Nguyễn Thị Nhượng sinh được một người con trai tên là:

– Lưu Văn Bỉnh

Con trai thứ nhất,

– Ông Lưu Văn Cổn lấy bà Nguyễn Thị Đậu thuộc cành ông Kha người cùng làng sinh được 6 người con, 3 trai, 3 gái

Con trai tên là:

Lưu văn Kiên (đi bộ đội) lấy Trịnh Thị Nụ con ông Cống sinh được 2 người con là:

– Lưu Văn Quân  

– Lưu Văn Trường

Lưu văn Kiệm (đi học) Lấy Nguyễn Thị Triền con ông Sỏi sinh được 2 người con là:

– Lưu văn Toàn  

– Lưu Văn Tùng

Lưu văn Kính (đi học) Lấy Trịnh Thị Định con Ông Tiệp sinh được 2 người con là:

– Lưu Văn Trọng.

– Lưu Thị Bình

Con gái tên là:

– Lưu Thị Điểm (lấy chồng Phù Lưu)

– Lưu Thị Điền

– Lưu Thị Thảo (lấy chồng Phù Lưu)

Con trai thứ 2.

Ông Lưu Văn Trung lấy bà Nguyễn Thị Cạy sinh được 2 người con là:

–  Con trai: Lưu văn Thành lấy Trịnh thị Tựu con ông Lửng người làng Phù Lưu sinh được 2 người con là:

 -Lưu Thị Thường

– Lưu Xuân Tiến

– Con gái: Lưu Thị Tâm (lấy chồng Phù Lưu)

Con trai thứ 3.

Ông Lưu văn Bỉnh lấy bà Trịnh thị Nhân sinh được 5 người con gái tên là:

– Lưu Thị Thìn (lấy chồng Phù Lưu)

– Lưu Thị Nhâm (lấy chồng Phù Lưu)

– Lưu Thị Nhi (lấy chồng cùng làng)

– Lưu Thị Thi (lấy chồng làng Thượng)

– Lưu Thị Thu (lấy chồng làng Đồn)

II. Cành thứ hai.

Con trai thứ 2 của ông Lưu huy Đạt tên là Lưu Huy Quốn, lấy bà Nguyễn Thị Vỡi sinh được 3 người con gái và 1 người con trai:

Con trai tên là: Lưu văn Đa

Con gái thứ 1 tên là :

– Lưu Thị Nhiều lấy ông Trịnh văn Nhẫn về cành nhà chú Tia, không may ông Nhẫn mất đi bà Nhiều đi lấy chồng khác là ông Nguyễn văn Thặn thuộc cành bà Lắm, ông Cờ.

Con gái thứ 2 tên là:

– Lưu Thị Choắt lấy ông Trịnh Văn Thiệu người cùng làng hiện nay về cành nhà ông Phổ.

Con gái thứ 3 tên là:

– Lưu Thị Chắt lấy ông Nguyễn Văn Bỗng thuộc cành o Lài cùng làng.

Ông Lưu văn Đa lấy bà Lê Thị Nhỡ về lối nhà anh Tôn, sinh được 2 người con trai tên là:

– Lưu Văn Xương

– Lưu Văn Lý (mất lúc còn nhỏ)

Con gái tên là:

– Lưu Thị Nạc (mất lúc còn nhỏ)

– Lưu Thị Nhĩ (mất lúc còn nhỏ)

Bà vợ thứ 2 của ông Đa tên là Trịnh Thị Tình người thôn Yên Lạc, xã Vĩnh Minh, sinh được 1 người con gái tên là: Lưu Thị Bình (mất lúc còn nhỏ).

Ông Lưu Văn Xương lấy bà Nguyễn thị Thắng (đã mất, về cành ông Đồng). Sau đó ông lấy bà 2 tên là: Trịnh Thị Hẹn người cùng làng thuộc cành ông Thới. Bà thứ 3 tên là Đỗ Thị Nội, người làng Quan Yên, xã Định Hưng, huyện Yên Định, sinh được 1 người con trai tên là Lưu văn Khương (đã mất)

Bà Trịnh Thị Hẹn sinh được 7 người con, 3 trai, 4 gái tên là:

Con trai thứ 1 tên là:

Lưu văn Chương lấy bà Nguyễn thị Lan, sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái tên là:

– Lưu Thị Lân.

– Lưu Huy Ngọc.

– Lưu Thị Loan.

– Lưu Huy Cương

Hiện nay gia đình đang sinh sống tại TP Thanh Hóa.

Con trai thứ 2 tên là: Lưu Văn Phương đi bộ đội năm 1968 đến năm 1973 hy sinh tại mặt trận phía Nam.

Con trai thứ 3 tên là: Lưu Văn Lương lấy bà Vũ thị Mầu người làng Phù Lưu, sinh được 2 người con trai tên là:

– Lưu Văn Y

– Lưu Văn Khoa

Con gái tên là:

– Lưu Thị Hặn, lấy chồng Phù Lưu

– Lưu Thị Hiền lấy chồng Phù Lưu

– Lưu Thị Hậu lấy chồng cùng làng

– Lưu Thị Hiệu lấy chồng làng Thượng

Ngoài ra ông Lưu Huy Quốn nhận nuôi một người con nuôi tên là: Trần văn Đỗ lấy bà Nguyễn thị Lắt người cùng làng sinh được 3 người con là:

– Trần thị Giá

– Trần Thị Gương

– Trần Văn Soi

Trên đây là cành thứ II.

B. CHI THỨ HAI:

Cành th III

Ông Lưu Huy Đại lấy bà Trịnh Thị Thẩm về dòng họ nhà ông Đức hiện tại, sinh được ba người con trai tên là:

1. Ông Lưu Văn Độ

2. Ông Lưu Văn Chế

3. Ông Lưu Văn Tiết

– Ông Lưu Văn Độ: lấy 3 người vợ:

Người vợ thứ nhất: tên là Trịnh Thị Lan thuộc dòng họ ông Trình, sinh được 1 người con gái tên là Lưu Thị Tằng, lấy ông Trịnh Văn Tiến, người Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa.

Người vợ thứ hai: tên là Nguyễn Thị Cấn, dòng họ ông Trợ, sinh được 1 người con gái tên là Lưu Thị Kỳ, lấy ông Phùng Văn Quằng người cùng làng.

Người vợ thứ ba: tên là Trịnh Thị Dự, dòng họ ông Trịnh Văn Dương sinh được 3 người con là:

1. Lưu Văn Quẫy

2. Lưu Văn Tựa

3. Lưu Thị Thuyết lấy ông Nguyễn Hữu Viên người cùng làng.

Ông Lưu Văn Quẫy (Mất năm 1986-giỗ ngày 29 tháng chạp) lấy 2 người vợ:

Vợ thứ nhất: tên là Trịnh Thị Thố, con ông Trịnh Văn Lãm người cùng làng, sinh được 3 người con, 1 trai 2 gái (mất lúc còn nhỏ), 1 người con nuôi tên là Lưu Thị Sinh lấy chồng người cùng làng.

Vợ thứ 2 tên là: Lê thị Tự người làng Trại, xã Thiệu Duy,  huyện Thiệu Yên. Sinh được 1 người con trai tên là: Lưu văn Võ (mất năm 2015-giỗ ngày 25/11 âm lịch), lấy bà Trịnh thị Nguyền con ông Trịnh văn Phức người làng Phù Lưu, sinh được 2 con trai và 3 con gái tên là:

 – Lưu Thị Nhung (lấy chồng cùng làng)

 – Lưu Tôn Văn

 – Lưu Thị Nhưng (lấy chồng cùng làng )

 – Lưu Văn Bằng  (lấy vợ và sống tại TP HCM)

 – Lưu Thị Minh (lấy chồng cùng làng )

Lưu Tôn Văn lấy Nguyễn Thị Liên sinh được 2 người con:

+  Lưu Thị Hoa (23/02/1990)

+  Lưu Huy Bình (17/11/1992)

Ông Lưu Huy Tựa (mất năm 1988-giỗ ngày 08/4 âm lịch) 


lấy 2 vợ.

Bà thứ 1: Đinh thị Khuây về dòng họ ông Đinh văn Khỏa


Bà thứ 2: Trịnh Thị Châu về dòng họ Trịnh ông Mỳ người Phù Lưu. (Mất năm 1998-Giỗ ngày 6 tháng 9 âm lịch)


Bà thứ 1 sinh được 2 người con, 1 trai 1 gái tên là:

  Con gái tên là: Lưu thị Thao lấy anh Trịnh văn Chẩn người cùng làng, hiện nay đang ở Nha Trang.

Con trai tên là: Lưu Văn Khánh lấy bà Trịnh Thị Cần về dòng họ Trịnh ông Lưu, sinh được 4 người con 2 trai 2 gái:

–  Lưu Công  Khẩn

–  Lưu Thị Khuyên

–  Lưu Văn Khải

–  Lưu Thị Can

Lưu Công Khẩn lấy Nguyễn thị Hương cùng làng sinh được 2 người con tên là:

– Lưu Thị Hà  (Sinh 01/11/1993)

– Lưu Văn Đặng (18/9/1995)

Hiện nay gia đình đang sinh sống tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bà thứ 2 sinh được 2 người con trai tên là:

– Lưu văn Chuông

– Lưu văn Trống (mất lúc còn nhỏ)

Lưu Văn Chuông (sinh 13/7/1956)-Cử nhân Toán kinh tế; lấy vợ là Nguyễn Thị Ngọc (giáo viên THCS, thuộc dòng họ Nguyễn nhà ông Trợ cùng làng) Sinh sống ở quê đến 1993, năm 1994 chuyển xuống khu 3 thị trấn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, tháng 11/1995 chuyển vào 48 Nguyễn Thái Bình, tp Pleiku-Gia Lai)

Sinh được hai con trai tại quê:

1.1.  Lưu Việt Cường (sinh ngày 09-4-1983)-Kỹ sư xây dựng

    Vợ: Mai thị Thuý Loan (Thuận Nhất-Bình Thuận-Tây Sơn-Bình Định) cử nhân kinh tế.

         Các con: Con trai: Lưu Việt Hoàng, sinh ngày 03.5.2012

1.2. Lưu Việt Hùng (sinh ngày 22-08-1988) -Kỹ sư Công nghệ hoá

        Vợ: Ngô Nguyễn Khánh Uyên-(31/5/1991)-Thạc sỹ Tại Italia

        Các con:

Hiện nay vợ chồng đang sinh sống tại Pleiku-tỉnh Gia Lai, các con lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Cành th IV.

Ông Lưu Văn Chế lấy bà Nguyễn Thị Thường và bà Nguyễn Thị Yến người ở huyện Hậu Lộc.

ØBà thứ 1 người cùng làng sinh được 7 người con, 3 con trai, 4 con gái.

–  Lưu Thị Xu lấy ông  Trịnh văn Ninh người cùng làng

–  Lưu Thị Nong (đã mất )

–  Lưu Văn Tài (đã mất)

–  Lưu Văn Tình (đã mất)

–  Lưu Thị Vợn (mất lúc nhỏ)

–  Lưu Văn Chính

–  Lưu Thị Thặng lấy ông Trịnh Văn Dởn người cùng làng.

Ông Lưu Văn Chính lấy bà Trịnh Thị Phễu người cùng làng về họ nhà ông Trình, sinh được 5 người con 3 trai 2 gái tên là:

–  Lưu Đức Thọ

–  Lưu Thị Khang

–  Lưu Thị Hoằng

–  Lưu Xuân Vinh

–  Lưu Huy Quang

Ông Lưu Đức Thọ lấy bà Nguyễn Thị Phan đã mất sau đó lấy bà kế Trịnh Thị Vê người làng  Phù Lưu về họ nhà ông Lan, sinh được 3 người con, 1 trai, 2 gái

– Lưu Đình Phú lấy Lý người xã Quý Lộc sinh được Lưu Huy Quý.

– Lưu Thị Thảo

– Lưu Thị Thơm

Ông Lưu Xuân Vinh lấy bà Khúc Thị Vân người làng Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, sinh được 1 con gái tên là: Lưu Thị Linh ( hiện nay đang sinh sống tại tỉnh Bình Thuận)

Ông Lưu Huy Quang lấy bà Trịnh Thị Hồng người làng Phù Lưu, sinh được 4 người con trai tên là:

–  Lưu Huy Cảnh

–  Lưu Huy Quân

–  Lưu Huy Dũng

–  Lưu Ngọc Hùng

Hiện đang sinh sống tại TP HCM.

Bà Lưu Thị Khang lấy chồng người làng Thượng

Bà Lưu Thị Hoằng lấy chồng tên là Nguyễn Văn Tính người cùng làng.

Bà thứ 2 Là Bà Nguyễn Thị Yến quê Huyên Hậu lộc, sinh được Ông Lưu Văn Thống. Ông Thống lấy bà Nguyễn Thị Bốn về họ ông Trợ cùng làng và sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái:

– Ông Lưu Văn Thiệu

– Ông Lưu Văn Thuần

– Bà Lưu Thị Thục

–  Ông Lưu Văn Thế

*Ông Lưu Văn Thiệu Lấy bà Nguyễn Thị Trác cùng làng vợ cả,  Bà Nguyễn Thị Dặm cùng làng vợ kế Sinh được 6 người con

– Lưu Văn Giới  Lấy bà Trịnh Thị Inh xã Quí lộc-Thiệu yên –Thanh  Hóa sinh được 3  người  con :

– Lưu Văn Tiến

– Lưu Thị Thanh

– Lưu Thị Hoa.

– Lưu Văn Giáp  lấy bà Nguyễn Thị Thắm  cùng làng sinh được Lưu huy Ngọc

– Lưu Văn Dũng lấy vợ  ở rể Yên Lâm – Thiệu Yên – Thanh Hóa

– Lưu Văn Duẩn vợ là Lê Thị Tuyết cùng làng sinh được Lưu Hùng Vương

– Lưu  Thị Duyên  lấy chồng Quí Lộc

– Lưu Văn Dương  vợ là  Vũ Thị Nhẫn quê làng thượng  sinh được  Lưu Văn Hùng.

  *Ông Lưu Văn Thuần lấy bà Phạm Thị Thái  xã Định Tường- Yên Định – Thanh Hóa  sinh được 3 người con :

      – Lưu thị Thủy Trú quán tại Thanh Hóa

      – Lưu văn Thành  Trú quán tại Thanh Hóa

      – Lưu văn Thực Trú quán tại Thanh Hóa

   *Ông Lưu Văn Thế lấy bà Nguyễn Thị Cành người cùng làng sinh được 2 người con trai là:

– Lưu Văn Thắng

– Lưu Văn Thông

*Bà Lưu thị Thục lấy ông Nguyễn văn Nghê người cùng làng

Ông Lưu văn Tiết lấy bà Trịnh thị Thỡi người cùng làng sinh được 1 người con gái tên là:

– Lưu Thị Thơ lấy ông Nguyễn Du Tinh người cùng làng. Sau khi ông Tiết mất đi, bà Thỡi lấy ông Tòng về cành ông Tôn.

II. Lời kết

Từ khi ông cha, tổ tiên ta sinh ra và lớn lên đến nay đã được 8 đời, kể từ ông Lưu Huy Đễ đến cháu Lưu Văn Quân. Như vậy hiện nay Họ ta có 2 chi, 4 cành.

* Chi I  là chi ông Kiên gồm:

Cành 1: ông Kiên, ông Thành.

Cành 2: ông Chương.

* Chi II  là chi ông Võ, ông Thọ gồm:

Cành 3: Ông Võ, ông Khánh

Cành 4: Ông Thọ, ông Giới 

 Làm tại Yên Tôn Hạ 

 Ngày 05 tháng 12 năm 1982

Tức là ngày 21 tháng 10 năm Nhâm Tuất. 

Đại diện cho trưởng tộc                          

Lưu văn Cổn